การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

        วันนี้ ศูนย์กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการการประเมินเป็นวันแรก นำโดย ๑. รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายวสันต์  รัชชวงษ์  ๒. ผอ.พรทิพย์ จันทร์วิเชียร ๓. อาจารย์ สมจิตร ชี้แจง ๔. อาจารย์ราณี น้อยสกุล ในวันนี้คณะกรรมการได้ตรวจดูความพร้อมด้านเอกสาร และ วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔  คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินจากสภาพจริง

       มาตรฐานที่ ๖ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ

       ๖.๑ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

       ๖.๒ การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

       รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวสันต์  รัชชวงษ์  เป็นผู้ประเมินในช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. เพราะช่วงเช้าประเมินมาตรฐานที่ ๑ถึงช่วงบ่าย ในภาพรวมของมาตรฐานที่ ๖ ทั้ง ๒ ตัวบ่งชี้ เอกสารครบถ้วนตรงตามเกณฑ์การพิจาณาของคณะผู้ประเมิน และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการขยายภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ควรจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒และ ปี ๒๕๕๓ ว่ามีจำนวนภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างไรและเพื่อเป็นหลักฐานในการขยายภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

      ในนามผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๖ ที่ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.พานิช  ศรีงาม ผอ. กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินครั้งต่อไป

    วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔   วันนี้เป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดเพราะเป็นวันที่เราชาวกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะได้รู้ผลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผลจะเป็นอย่างไร เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยผลปรากฎว่าทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์กำหนดไว้ทุกอย่างมีเพียงเล็กน้อยที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป

          

         

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน กศน.

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 430339, เขียน: 09 Mar 2011 @ 11:36 (), แก้ไข: 12 May 2012 @ 18:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยผ่านแล้ว

เตรียมรับรางวัลได้แล้ว

แต่ต้องตัดชุดสีกากีก่อนนะจ๊ะ