ช่วงเวลาแห่งมิตรภาพที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผมต้องการถ่ายทอดความรู้สึก สิ่งดีที่ได้พบกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนบุคลากรทุกท่านที่สัมผัสได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยากรทุกท่าน หัวหน้าและพี่ๆจากสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า จ.นครศรีธรรมราช ทุกคน อาทิ ท่านหัวหน้าวิโรจน์ พี่ดำ ที่ให้เสียงเพลงที่ไพเลาะและพี่แดงที่เป็นคนชอบให้ท่าในทุกๆเพลง ไม่น่าเชื่อนะครับต่างคนต่างความคิด ต่างวิทยาเขต ต่างหน้าที่ สิ่งเหล่านี้หายไปในทันทีที่ได้เข้าร่วมโครงการ มิตรภาพที่เกิดจากกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนๆ พี่ๆ กลุ่ม 1 ซึ่งจะติดออกติดใจกับเจ้าไรเคน ซะจริงๆ หรือเพื่อนอีก 5 กลุ่มที่เหลือ นอกจากนี้บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่สัมผัสได้ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทำให้เกิดความรู้สึกแห่งความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ของเรา ประทับใจมากครับ และผมสัญญาว่าจะนำสิ่งที่ดีดีที่ได้รับจากโครงการนี้ไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องและนักศึกษาในโครงการอื่นต่อๆไปครับ สุดท้ายขอขอบคุณพี่ๆงานพัฒนาและฝึกอบรบทุกท่าน อาทิ พี่เมตตา พี่สัมฤทธิ์ พี่แป้นที่น่ารัก พี่เจี๊ยบ พี่ๆจากสถานีพัฒนาฯ หัวหน้าวิโรจน์ พี่ดำ พี่แดง และพี่นุช พี่ณา พี่ธน พี่โป้ง เพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จากอาอ้า ความรู้ทางสถานที่สำหรับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวมีรายละเอียดดังนี้ครับ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า(เขาพรายดำ)อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ตู้ ปณจ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120โทร.075-354560 หรือ http://www.forest.go.th/conserv/wildlife/extend/extend16.htm