สื่อเป็นแหล่งความรู้ มี 4 ลักษณะ

  Contact

  สื่อเป็นแหล่งความรู้ มี 4 ลักษณะ  
- เกิดจากครูผู้สอน - เกิดจากผู้เรียน - เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง - เกิดจากสิ่งแวดล้อม

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บล๊อกส่วนตัว

Post ID: 42879, Created: , Updated, 2012-02-11 15:33:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #มี#4#ลักษณะ#สื่อเป็นแหล่งความรู้

Recent Posts 

Comments (0)