ทราบหรือไม่ พื้นที่ไหน มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่าปีละ 11,000 คน
กว่าร้อยละ 75 ของผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ในปีนี้ลำพังเพียงเทศกาลปีใหม่ ก็มีผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุแล้ว 358 ราย บาดเจ็บอีก 3,750 ราย
โดยสาเหตุของอุบัติเหตุพบว่า การเมาแล้วขับเป็นสาเหตุอันดับแรก รองลงมาคือการขับรถเร็ว
...
หลายๆ คนคงสงสัยนะครับ ว่าจังหวัดไหน ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด
บันทึกนี้ คณะทำงานศึกษาเครื่องชี้วัดภาระโรคและการบาดเจ็บ (BOD) มีคำตอบ จากแผนที่นี้ครับ

...

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปี 2552 วิธีการดูแผนที่ ให้ดูตามโทนสี
พื้นที่ที่มี Tone scale เข้มขึ้นมาทางสีฟ้า - น้ำเงิน นั่นคือพื้นที่ที่มีสถิติการเสียชีวิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ยิ่งพื้นที่ไหนมีสีฟ้าหรือน้ำเงินเข้มมาก พื้นที่นั้นยิ่งมีสถิติการเสียชีวิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาก

ส่วนพื้นที่ที่มี Tone scale เข้มขึ้นมาทางสีเหลือส้ม - เลือดหมู นั่นคือพื้นที่ที่มีสถิติการเสียชีวิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ยิ่งพื้นที่ไหนมีสีเหลือส้มหรือสีเลือดหมูเข้มมาก พื้นที่นั้นยิ่งมีสถิติการเสียชีวิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาก

*ข้อมูลทางเทคนิค

SMR หรือ standard mortality ratio คือ การเปรียบเทียบอัตราตายจากโรคนั้นๆ ในจังหวัดนั้นสูงกว่าประชากรทั่วไป
คำนวณจาก จำนวนตายที่เป็นจริงของพื้นที่ หารด้วยจำนวนตายที่ควรจะเป็นของพื้นที่
ถ้าพื้นที่นั้นมีการตายมากกว่าที่ควรจะเป็นค่า SMR จะมากกว่า 1 และยิ่งมากกว่า 1 เท่าใด แปลว่ามีการตายมากขึ้นเท่านั้น
ถ้าพื้นที่นั้นมีการตายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ค่า SMR จะต่ำกว่า 1 และยิ่งต่ำกว่า 1 แสดงว่ายิ่งมีการตายที่ลดลงเพิ่มมากขึ้น

ถ้า SMR < 1: จำนวนตายในพื้นที่ต่ำกว่าประชาชนทั่วไป, SMR = 1: จำนวนตายในพื้นที่เท่ากับประชาชนทั่วไป,
SMR > 1: จำนวนตายในพื้นที่สูงกว่าประชาชนทั่วไป
โดยสรุปถ้า SMR อยู่ในโทนสีฟ้า อัตราตายของคนในจังหวัดนั้นต่ำกว่าประชากรมาตรฐาน
แสดงว่าสถานะสุขภาพของคนในจังหวัดนั้นดีกว่าประชากรโดยรวม
และถ้า SMR อยู่ในโทนสีเหลืองแดง แสดงว่าสถานะสุขภาพของคนในจังหวัดนั้นแย่กว่าประชากรโดยรวม
...

...

สาเหตุส่วนใหญ่ ของอุบัติเหตุนั้น เกิดจากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ผมเชื่อว่าคงไม่ยากที่ทุกท่านจะจัดการ ชีวิตของเรามีค่ามากกว่าความประมาทนะครับ
เพราะหากท่านบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผมกระทบไม่ได้ตกแก่ท่านเพียงผู้เดียว
นี่ก็ใกล้ช่วงปิดภาคเรียนแล้ว เด็กๆ หรือหลายๆ ครอบครัวคงจะพากันไปเที่ยวต่างจังหวัด
ระมัดระวังนะครับ อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ... ทุกเวลา
...
ร่วมเป็นเครือข่ายกับเรา Facebook: BOD

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
http://gotoknow.org/blog/bod-thailand/420276

http://gotoknow.org/blog/bod-thailand/423890
http://gotoknow.org/blog/bod-thailand/413250
http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=CC1944A90EA3F35902E9AC83BB70464B&query=yrbUtdTN2LrRtdTgy7XYบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Burden of Disease Thailandความเห็น (0)