วิวัฒนาการการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย

  ติดต่อ

  การศึกษาไทยยุคโลการภิวัฒน์จะมีแนวโน้มอย่างไรนะ  

วิวัฒนาการการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย

ในการวิเคราะห์และศึกษาประเด็นต่าง ๆ ทางด้านนโยบายในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่มักจะละเลยบริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองซึ่งมีความสำคัญ เท่าที่ผ่านมา ยุคสำคัญ ของการปฏิรูปการศึกษาของไทยมีอยู่ 4 ยุคด้วยกัน คือ

1) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (.. 2411 - 2453) ผู้ทรงเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ นโยบายของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนโฉมหน้า การศึกษาไทยไปสู่ระบบการศึกษาของโลกแนวใหม่

2) การปฏิวัติของนักศึกษาเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ได้นำไปสู่ยุคการปฏิรูป การศึกษา ซึ่งเน้นในเรื่องความเสมอภาค ความเป็นเอกภาพ และเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น

3) ในช่วง พ.. 2530 - 2535 ได้มีความพยายามดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอีกครั้ง โดยเน้นถึงความจำเป็นที่ไทยจะต้องปรับตนให้พร้อมที่จะรับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์ และความเป็นนานาชาติ

4) การริเริ่มเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันนั้น สืบเนื่องจากผลกระทบอันรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียและการปฏิรูปการเมืองที่ตามมา เช่น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนตุลาคม 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติให้มีการปฏิรูปการศึกษาและกระจาย อำนาจจากส่วนกลาง ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้กับจิตวิทยาผู้ใหญ่

หมายเลขบันทึก: 42840, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 15:47:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษาไทยยุคโลการภิวัฒน์จะมีแนวโน้มอย่างไรนะ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)