ไปดู...กศน.ตำบลสวนหม่อนจัดอบรม ICT ให้กับกลุ่ม อสม. ที่ ศูนย์ ICT อำเภอมัญจาคีรี (24 ก.พ.2554)

กศน.ตำบลกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

 

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 กศน.ตำบลสวนหม่อนได้จัดอบรม ICT ให้กับกลุ่ม อสม. โดยมีปลัดอาวุโสรักษาการแทนนายอำเภอมัญจาคีรีเป็นประธาน กล่าวรายงานโดยครูอี๊ด หัวหน้า กศน.ตำบลสวนหม่อน ทั้งนี้โดยการประสานงานของครูอ๊อบ ครู กศน.ตำบลสวนหม่อนมีนักศึกษา กศน.ที่เป็น อสม.ใน๒หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวนหม่อน บ้านโนนเขวา จำนวนทั้งสิ้น 24 คน 

          ในโอกาสนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางหัวหน้าสถานีอนามัยฯ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสว่าง(ครูอ๊อบ)ภายในอาคาร และได้จัดมุมอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านไว้ รวมทั้งจะได้ร่วมมือกันในการดำเนินงาน”บ้านหลังเรียน”และ “ชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทชุมชน”ร่วมกันในโอกาสต่อไป

 

 

ข้อมูลการอบรม ICT ให้กับกลุ่ม อสม.ในอำเภอมัญจาคีรีที่ผ่านมาและในโอกาสต่อไป

 -กศน.ตำบลนาข่า อบรม ICT ให้กับ กลุ่ม อสม. เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2554(ที่ ศูนย์ ICT กศน.ตำบลนาข่า)

 -กศน.ตำบลท่าศาลา อบรม ICT ให้กับกลุ่ม อสม. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2554(ที่ ศูนย์ ICT กศน.ตำบลท่าศาลา)

-กศน.ตำบลสวนหม่อน จะจัดอบรม ICT ให้กับกลุ่ม อสม.ในวันที่ 25 ก.พ. 2554(ที่ ศูนย์ ICT กศน.ตำบลสวนหม่อน)

- กศน.ตำบลโพนเพ็ก จะจัดอบรม ICT ให้กับกลุ่ม อสม.ในวันที่ 25 ก.พ. 2554(ที่ ศูนย์ ICT กศน.ตำบลโพนเพ็ก)

-กศน.ตำบลคำแคน จะจัดอบรม ICT ให้กับกลุ่ม อสม.ในวันที่ 26 ก.พ. 2554(ที่ ศูนย์ ICT กศน.ตำบลคำแคน)

          กศน.ตำบลแต่ละแห่ง ได้แสดงศักยภาพศูนย์ ICTและจะได้เน้นการพัฒนาหลักสูตรด้าน ICT ให้สอดคล้องกับการทำงานของ อสม.ทุกๆด้านในโอกาสต่อไป รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)