คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

KM_MSU
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 (Mini_University Knowledge Management Network : Mini_UKM)  ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2554  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ขึ้น

คลิก

http://gotoknow.org/file/km_msu/123.pdf

 

KM_MSU

24/02/54

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_MSUความเห็น (0)