ประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 กุมภาพันธ์ 2554)

ประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 กุมภาพันธ์ 2554)

     ประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ มีประเด็นต่างๆดังนี้ ท่านศึกษานิเทศก์ชาญ นพรัตน์และท่านศึกษานิเทศก์ทองพิณ ขันธอาสา มานิเทศก์งานพวกเราชาว กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำเสนอผลงานของ กศน. 16 อำเภอ และท่าน ศน.ชาญ ได้กล่าวเรื่อง กศน.ตำบล (มิติที่อยู่ใน กศน.ตำบล) คือ

      1. ศูนย์ข้อมูล

      2. ศูนย์การเรียนรู้

      3. ศูนย์สร้างโอกาส

      4. ศูนย์ชุมชน

     กศน.ตำบลจะต้องมีแผนตำบล / หลักสูตร / สมุดเบอร์ 2 เพื่อใช้เป็นสมุดเยี่ยม สมุดยืม-คืนสื่อ ได้รับสิ่งดีๆที่สามรถนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลลาดบัวหลวงความเห็น (0)