อบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาด

Phueng
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กศน.ตำบลแม่ลาว

             เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2554  ทางหัวหน้ากศน.ตำบลแม่ลาวนางณัฐธภา  จะติ   ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิทยากรแกนนำยุวกาชาด ในหัวข้อ เรื่อง กาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท อ.เมือง   จ.ปทุมธานี และร่วมในกิจกรรมสานสัมพันธ์ RCY

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลแม่ลาวความเห็น (0)