๖๙๙.กิจกรรมของชาวพุทธที่วัดเขาสมอแคลงวันมาฆบูชา


             วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  สื่อทุกประเภทได้รณรงค์ให้ชาวไทยเห็นความสำคัญและความเป็นมาของวันมาฆบูชา  รวมทั้ง GotoKnow มีผู้เขียนถึงความหมายและการปฏิบัติของชาวพุทธในวันนี้จำนวนมาก 

            ฉันได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ  โดยต้ังใจและเตรียมการอย่างไม่ให้บกพร่อง  ตั้งแต่เตรียมสิ่งของถวายพระ  เตรียมภาชนะและสิ่งจำเป็น  ก่อนนอนได้กำหนดว่าจะตื่นตี ๕  แต่ความจริงตื่นก่อนตี ๕ เพียง ๕ นาที  อาบน้ำสระผมให้ร่างกายสะอาด  เพราะคุณยายได้สอนไว้ตั้งแต่เด็กว่า "การไปเข้าวัดต้องล้างตัวให้สะอาดก่อนที่จะไปล้างใจเพราะเป็นความบริสุทธิ์"  ตอนเป็นเด็กได้แต่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาและเถียงในใจเพราะไม่เข้าใจ

           หม้อหุงข้าว ข้าวสาร ต้องล้างให้สะอาด ภาชนะที่ตักก็ต้องแห้งและสะอาดเป็นพิเศษ  ฉันจึงมีความจำเป็นนำของใหม่มาใช้ในโอกาสนี้  และวันนี้จึงมีโอกาสได้ใช้ "ตะกร้าและขันเงินขนาดใหญ่" เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นไหนไม่ทราบได้ แต่ฉันได้รับมาจากคุณแม่  ได้แต่นึกในใจว่า "หากดวงวิญญาณของปู่ ย่า ตา ยาย คุณพ่อ คุณแม่ได้ล่วงรู้ ก็คงจะเป็นสุขในสรวงสวรรค์ที่มรดกตกทอดของท่านได้สร้างไว้ให้ถูกนำมาใช้ในการทำบุญทำกุศล"

           คำสอนของพ่อแม่และปู่ย่าตายาย  ที่ดูเหมือนผ่านหูมาครั้งแล้วครั้งเล่า  เมื่อถึงภาวะจำเป็นหรือคราวคับขัน  จะถูกนำออกมาใช้  เพราะหวนระลึกได้  ทำให้ฉันมีความเชื่อว่า "การอบรมสั่งสอนเป็นเรื่องดีเสมอ  เมื่อถึงเวลาจะถูกนำออกมาใช้ได้เอง" ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวหรือเมื่อมีปัญหา

          ฉันขับรถไปถึงลานวัดที่เต็มไปด้วยร้านค้า  เพราะอยู่ระหว่างงานประจำปี ๑๐ คืน ๑๐ วัน  จึงย้ายจากศาลาวัดไปทำบุญกันที่ศาลาอเนกประสงค์  หลวงพ่อได้ประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของวันมาฆบูชา  เพื่อให้ผู้คนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ "ความรักต่อการพึ่งพา เอื้ออาทร ไม่แก่งแย่งหรือเบียดเบียนกัน เพื่อความสงบสุขร่มเย็น  และรักที่จะช่วยกันจรรโลงศาสนา"

          คงเป็นปกติของชาวพุทธที่มีความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนเองนับถือ  เมื่อเข้าไปในวัดครั้งใด ก็จะรู้สึกเบาตัวและสบายใจอย่างบอกไม่ถูก  เมื่อขึ้นไปบนศาลาจัดอาหารแล้วจึงมีผู้คนเริ่มทะยอยมาจนเต็มบริเวณ  มีแม่ขาว พ่อขาว คนวัยกลางคนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเหมือนที่หลายกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นไว้หลายแห่ง  คนรุ่นหนุ่มสาวก็มีบ้างแต่น้อยมาก  แต่ที่น่าชื่นชมคือมีหลายครอบครัวไปทำบุญพร้อมหน้ากันทั้งลูกหลานวัยเด็กและวัยรุ่น

           ฉันเห็นเด็ก ๆ และผู้คนที่ไปทำบุญในวันนี้กราบพระยังไม่ถูกนัก  คนส่วนมากจะไม่กราบลงที่พื้น  แต่ทำเหมือนไหว้บุคคลทั่วไปเพียงแต่ก้มหัวลงมาจรดที่มือเท่านั้น  ทำให้"ย้อนนึกไปถึงคำสอนของหลวงพ่อชาคโรภิกขุ พระฝรั่งที่กล่าวว่าคนไทยโชคดีมีโอกาสได้เกิดมาในดินแดนที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  แต่คนไทยให้ความใส่ใจกับศาสนาของตนเองน้อยมาก"  ซึ่งฉันได้อ่านคำสอนนี้มานานเกินกว่า ๓๐ ปีมาแล้วเห็นจะได้  เพราะตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่

            การไปทำบุญของฉันเพื่อต้องการขจัดความตระหนี่ถี่เหนียว  และเพื่อชำระกิเลสที่อยู่ในจิตใจของตัวเองให้เบาบางลง  การคิดเห็นต่อสถานการณ์เช่นนี้ฉันได้ใคร่ครวญแล้วว่าไม่ใช่การจับถูกหรือจับผิดให้จิตใจมัวหมอง  แต่ในฐานะที่ถูกฝึกกราบฝึกไหว้มาแล้ว  จึงอยากจะเห็นคนไทยได้ปฏิบัติให้สมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริง

            มัคทายกกล่าวย้ำเตือนอยู่หลายครั้งว่า "ญาติโยมโปรดหยุดคุยกันก่อน  ตั้งใจถวายภัตตาหาร ตั้งใจรับพร ตั้งใจกรวดน้ำ  อย่าเพิ่งคุยกันพระจะสำลักอาหาร"   ตอนนี้ก็ทำให้ย้อนนึกไปถึงผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการท่านหนึ่ง  ได้กล่าว (ชม) ตำหนิข้าราชการในที่ประชุมแห่งหนึ่งว่า "ผมไม่เคยเห็นข้าราชการที่ไหนคุยเก่งเหมือนที่นี่  ผมนั่งคุยกันอยู่ใกล้ ๆ ยังแทบไม่ได้ยินเพราะเสียงของพวกคุณกลบแก้วหูผมทั้งสองหู"  และอีกท่านหนึ่งคือ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  กล่าวทำนองตลกขบขันว่า "เพราะมีแต่โรงเรียนฝึกพูดแต่ไม่มีโรงเรียนฝึกฟัง"  คงจะไปแก้ไขกับผู้คนเหล่านี้ได้ นอกจากคนรุ่นเยาว์เท่านั้น

         ฉันได้เก็บโจทย์กลับมาจากสถานการณ์เหล่านี้  โดยตั้งใจว่า "จะนำเด็ก ๆ ในซอยมาฝึกกราบพระให้ได้  ส่วนการฝึกไหว้นั้นใช้ได้แล้ว" ไม่มีเด็กคนไหนในซอยบ้านของฉันไหว้ไม่สวยเลยแม้แต่คนเดียว  เพราะถูกจับฝึกมาตั้งแต่รู้ความ  บางคนแค่เดินผ่านหน้าบ้านก็เรียกหาเพื่อจะ "ไหว้" เท่านั้นเอง

        ตอนเย็นจึงไม่ได้ไปเวียนเทียน  เพราะมีกัลยาณมิตรจากร้อยเอ็ดและครอบครัวมาเยี่ยม และได้กลับมาระลึกกตัญญุตาที่บ้าน ฝึกความสงบ นั่งนิ่ง  ทบทวนคุณความดีของคนอื่นและสังคม และต้ังใจจะกตัญญูต่อการนับถือศาสนาพุทธด้วยใจอันบริสุทธิ์  หลังจากนั้นได้โทรศัพท์ไปหาผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงดูในวัยเด็กปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่อายุเจ็ดสิบกว่าปีอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่คนหนึ่ง และอีกคนอยู่กับครอบครัวที่น่าน  ตอนเย็นได้ส่งเงินให้ท่านทั้งสองสำหรับใช้จ่ายในการบุญและการกุศล  ท่านทั้งสองดีใจ  กล่าวให้พรแก่ฉันมากมาย

        อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญที่ได้สอนไว้ในหนังสือ "สุขได้อีกเยอะเล้ย ว่า ถ้าได้เข้าใกล้คนที่มีความสุขจริง ๆ คนที่เป็นบัณฑิตจริง ๆ ก็จะมีเรื่องเล่าเร้าพลังเรา  โดยเปิดคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เรา"

        ขอขอบพระคุณอาจารย์วรภัทร์ ฯ และทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเร้าพลังใจให้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้

Large_topl4

 อาหารเกลี้ยงทุกชาม ทุกจาน

หมายเลขบันทึก: 427140เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2011 11:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (22)
  • พูดได้คำเดียวว่า ..ดีจัง
  • บางทีได้อยู่ใกล้ๆพูดคุยกับคนดีๆ แค่สองสามนาที ก็เหมือนได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นกว่าเดิมไม่น้อย บางทีโง่ๆอยู่ พอได้ไปพูดคุยกับคนบางคนก็เหมือนจะฉลาดขึ้นโดยอัตโนมัติ (อาการลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับตัวเองอยู่บ่อยๆ)
  • ขอบคุณมาก และกรุณาเปิด mail ด้วยนะครับ

สวัสดีครับคุณครูคิม

พระจันทร์ที่อเมริกา วันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๔

เพิ่งกลับจากการปฏิบัติธรรมประจำวันศุกร์กับภรรยา

เอาบุญมาฝาก ส่วนอนุโมทนาด้วยครับ

อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญที่ได้สอนไว้ในหนังสือ "สุขได้อีกเยอะเล้ย ว่า ถ้าได้เข้าใกล้คนที่มีความสุขจริง ๆ คนที่เป็นบัณฑิตจริง ๆ ก็จะมีเรื่องเล่าเร้าพลังเรา"

สวัสดีครับ คุณยายคิม

มิน่า ผมมีความสุขตลอด และขอเกาะตัวเหนียวแน่นเป็นแฟนคลับ

ของยายคิมทุกบันทึก

เพราะยายคิม ...เป็นคนที่มีความสุขจริง ๆ และเป็นคนที่เป็นบัณฑิตจริง ๆ

ทำให้ผมมีเรื่องเล่าเร้าพลังจนถึงทุกวันนี้

ยกความดีความชอบให้คุณยายคิมด้วยนะครับ

ขอบพระคุณครับ

  • ขอคลิกถูกใจไปที่ FB ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันนะคะ

โยมพี่คิม

มาร่วมอนุโมทนาบุญกับโยมพี่ด้วยน่ะ  ขอให้ธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรม อยู่มีชีวิตที่ "รู้ ตื่น และเบิกบาน" ทุกลมหายใจ

ด้วยสาราณียธรรม

อิ่มบุญ อิ่มใจ...คนอ่านพลอยมีสุขตามด้วย

เชิญชวนพี่คิม ร่วมโหวตเป็นกำลังใจ โรงเรียนร่องคำ โครงการ เจ็ดสีปันรักให้โลก ที่

http://saveworld.ch7.com/year3/ClipVDO-star-show.aspx?CatId=120&PostId=24661&ItemId=111538

ขอบคุณมากๆค่ะ

โชคดีมีความสุขมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม...

มาฆบูชา  ปีนี้...ได้ทำบุญ  เวียเทียน   สงบจิต  สงบใจ  ได้ท่องบทสวด...รู้สึกดีจังคะ

ขอบคุณค่ะพี่คิม...สาธุ...อนุโมทนาคะ...^_^

สะดุดใจนิดหน่อยนะครับว่า

 "หยุดคุยกันก่อน  ตั้งใจถวายภัตตาหาร ตั้งใจรับพร ตั้งใจกรวดน้ำ  อย่าเพิ่งคุยกันพระจะสำลักอาหาร"

แสดงว่าชวนพระสนทนาธรรมหรืออย่างไรครับ

อิอิ

สวัสดีคะ

แม่ต้อยมาอ่านด้วยความสุขใจมากคะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

มีชีวิตที่เอกเขนกจริงๆคะ

รักเสมอคะ

สวัสดีค่ะสันติสุข สันติศาสนสุข

ขอขอบคุณกับการแลกเปลี่ยน  ที่ต่อยอดความรู้ได้อีกเยอะเลยค่ะ

บางทีได้อยู่ใกล้ๆพูดคุยกับคนดีๆ แค่สองสามนาที ก็เหมือนได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นกว่าเดิมไม่น้อย บางทีโง่ๆอยู่ พอได้ไปพูดคุยกับคนบางคนก็เหมือนจะฉลาดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เห็นด้วยค่ะ  เป็นได้จากวิธีคิดของเราค่ะ  เคยอ่านธรรมะตอนหนึ่งกล่าวว่า "เป็นวิมังสา เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วมาใคร่ครวญทำให้เราเกิดความคิด  ยิ่งเรามีสมาธิหรือจิตว่างก็จะคิดได้ดียิ่งขึ้น"

"การเรียนรู้และศรัทธาในธรรมจะเกิดขึ้นในตัวเราอย่างเป็นธรรมชาติ" คำสอนของท่านติชฯ พี่คิมได้อ่านผ่านมาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณยาย

ขอขอบคุณค่ะกับข้อคิดที่นำมาฝาก

ก็ต้องเรียนรู้กันเรื่อยไป  พี่คิมเรียนรู้ช้าค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์คนบ้านไกล

ดีจังค่ะ ไม่ได้มาอเมริกา แต่ได้ชมพระจันทร์ขึ้นที่อเมริกา สุดยอดแล้วค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์และครอบครัวค่ะ  สาวเชียงใหม่คงสุขกายสุขใจนะคะ แม้จะห่างบ้านแต่ก็ได้อยู่ใกล้ชิดพระธรรม

ตอนนี้มีเวลาเรียนรู้มากขึ้นค่ะ จากการอ่านและฝึกสม่ำเสมอกับที่บ้าน  ส่วนการไปปฏิบัติที่วัดหรือสำนักต้องรอโอกาสค่ะ เพราะที่บ้านมีเจ้าตัวป่วนเล็ก ๆ ๔ ตัวให้ดูแลค่ะ

จะหาโอกาสเช้าไปเย็นกลับที่วัดหนองบ้ว ห่างจากบ้านประมาณ ๔๐ กม.ค่ะ

สวัสดีค่ะทิมดาบ

อาจารย์กล่าวว่าการสร้างความสุขได้อย่างยั่งยืน  ไม่มีใครมาทำให้หรอกนะคะนอกจากตัวเราเอง

การที่ได้พบได้เห็นบัณฑิตจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจ  ส่วนการพบเห็นคนไม่พอใจก็อย่ารีบไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนพาลหรือคนไม่ดี  จงเรียนรู้และให้กำลังใจเขาอย่างแยบยล  จะทำให้เราไม่เกิดอคติในใจ

เมื่อใจปราศจากอคติก็เป็นสุขได้....อ่านมาฝากค่ะ

พระอาจารญ์หลายสำนักก็สอนว่า "ต้องเรียนรู้พระธรรมให้เข้าใจและปฏิบัติเองจนรู้แจ้ง"

สวัสดีค่ะSila Phu-Chaya

พี่คิมแอบไปชมการทำงานของคนระดับสูงของกลุ่มน้องศิลาแล้วค่ะ ชื่นใจมาก แต่ไม่ทราบจะเม้นท์อะไร ได้แต่มอบดอกไม้และบอกว่ามาแอบดูค่ะ

เชิญน้องศิลาตามสบายค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

นมัสการพระคุณเจ้าธรรมหรรษา

กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

ระยะนี้มีเวลาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะ ทำบ้านให้เป็นที่สงบเหมาะสำหรับการปฏิบัติได้ทุกเวลาเจ้าค่ะ

เวลาของการอ่าน เวลาของการปฏิบัติ เพราะทำเลของหมู่บ้านเงียบสงบอยู่แล้ว ไมมีเสียงรบกวน มีธรรมชาติพอประมาณเจ้าค่ะ

สวัสดีค่ะmena

น้องสบายดีนะคะ ขอขอบคุณที่มาทักทายและแนะนำเรื่องราวดี ๆ

แล้วจะแวะไปให้กำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะเทียนน้อย

พี่คิมมีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติทุกวันค่ะ  ส่วนวันสำคัญก็เป็นพิเศษแบบนี้ การทำบุญทำทานเป็นเรื่องที่พี่คิมทำสม่ำเสมออยู่แล้วค่ะ

หวังว่าน้องคงสบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์โสภณ เปียสนิท

เขาคุยกันค่ะ  หันหน้าเข้าหากัน ต่างคนต่างคุย  เสียงจึงดังมาก  มัคทายกจึงตำหนิโดยห้ามปราม

อาจารย์ว่า อาชีพอะไรคุยเก่ง  อาชีพอะไรพูดมาก อาชีพอะไรพูดเก่ง อาชีพอะไรพูดน้อยคะ

สวัสดีค่ะแม่ต้อย

ตื่นเช้าไปออกกำลังกายมาแล้วค่ะ  คิดถึงแม่ต้อยจัง แล้วจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่คะนี่ 

มีเวลาจัดการกับชีวิตมากขึ้นค่ะ

-สวัสดีครับ..

-แวะมาเยี่ยม..พุทธศาสนิกชน....ทุก ๆ ท่านครับ..

-งานนพพระเล่นเพลงก็จัดในช่วงวันหยุดมาฆบูชา....ของทุกปีครับ..

-เก็บภาพขนมหวาน ๆ จากงาน มาฝากครับ..

สวัสดีค่ะเพชรน้ำหนึ่ง

ขอบคุณค่ะ

ขอลอดช่อง ๑ ถ้วยหวานน้อย น้ำแข็งไม่ใส่ค่ะ  เพราะหวานพอและเย็นพอแล้วฮา ๆ ๆ ๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท