ความสุข

ความสงบ การผ่อนคลาย ไม่เคลียด

การที่คนเรานั้นทำใจให้สบาย รู้จักการปล่อยวางไม่จมกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่คิดฟุ้งซ้านนั้นจะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้พักผ่อน ไม่เคลียดกับเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตของเรา ปล่อยมันไป แล้วเราจะคิดว่าทุกอย่างเราสร้างขึ้นเอง ไม่มีความแน่นอน ฉะนั้น จงปล่อยวางกับทุกสิ่ง จงทำในสิ่งที่เราฝัน ทำในสิ่งที่มีแต่คุณงามความดี ดังคำที่ดิฉันจำขึ้นใจจนทุกวันนี้ไว้ว่า ทำงานทุกอย่างอย่างตั้งใจ สิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาทิ้งมันไปแล้วพร้อมที่จะเผชิญในวันข้างหน้าที่จะตามมา แก้ไขปัญหาโดยจุด ปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยความพยายาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้กับสังคมไทยในปจจุบันความเห็น (0)