Wallpaper : earth

เพลง : ความรัก
ศิลปิน : ชรินทร์-สวลี
เนื้อเพลง :

 

ความเอยความรัก

เริ่มสมัครชั้นต้น ณ หนไหน ?

เริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจ

หรือเริ่มในสมองตรองจงดี ?

แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง ?

อย่าอำพรางตอบสำนวนให้ควรที่

ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตี

ผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอย

ตอบเอยตอบถ้อย

เกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัย

ตาประสบตารักสมัครไซร้

เหมือนหนึ่งให้อาหารสำราญครัน

แต่ถ้าแม้สายใจไม่สมัคร

เหมือนฆ่ารักเสียแต่เกิดย่อมอาสัญ

ได้แต่ชวนเพื่อนยามาพร้อมกัน

ร้องรำพันสงสารรักหนักหนาเอย

Wallpaper : ดอกไม้ที่สวน