การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้
           
ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้เกิดจากเด็กเสมอไป หากแต่เกิดจากเทคนิคหรือวิธีการสอนของครูมากกว่า  ครูสอนจำมากกว่าสอนให้เข้าใจ เด็กส่วนมากต้องการเข้าใจก่อนจึงจะจดและจำ  การสอนจำก็เหมือนการหาปลาให้เด็กนักเรียนกิน 

ถ้าวันไหนไม่ได้หาให้กินก็หากินเองไม่ได้  ส่วนการสอนให้เข้าใจเหมือนกับบอกวิธีจับปลาให้เขา  เขาจะสามารถจับหาปลาได้ด้วยตัวเขาเองตามวิธีการที่เขาเข้าใจ..

 

ปัญหาการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราไม่ออกมี  3  สาเหตุ  

     1. จำตัวสะกด

    2. จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้

    3. แจกลูกสะกดคำตามเสียงมาตราตัวสะกดไม่ถูก จึงทำให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

 

การแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมครูโหล03

       การแก้ปัญหาจะต้องแก้ที่สาเหตุให้ได้ทั้ง3สาเหตุปัญหาจึงจะจบ  เพราะการที่จะทำให้อ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราออก  จำเป็นจะต้องมีทักษะพื้นฐาน

โดย จำตัวสะกดได้จึงจะทำให้จำเสียงมาตราตัวสะกดได้  จึงทำให้แจกลูกสะกดตรงตามมาตราได้ถูกต้อง  

 

ขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยใช้ "แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำภาษาไทย  โดยวิธีแจกลูกสะกดคำตามเสียงมาตราตัวสะกด"    ที่ครูโหลจัดทำขึ้น  ดังนี้

  1. ครูนำสื่อที่เร้าใจและมีประสิทธิภาพสำหรับการจำตัวสะกดตรงตามาตราทั้ง  8  แม่ 

(ดูที่รูปภาพ)

  1. ครูพาฝึกออกเสียงตามตารางการเทียบเสียงมาตราตัวสะกด  8  แม่  (ดูตัวอย่างจากภาพ)
  2. ครูพาฝึกออกเสียงตามตารางการเทียบเสียงการแจกลูกสะกดตามเสียงมาตราตัวสะกด  8 แม่

  ( ดูตัวอย่างจากภาพ )

ต้องการทดลองใช้ เชิญที่  www.kouloo03.blogspot.com

ที่  Google  แล้วพิมพ์  “ ครูโหลสอน อ่านที่หนูรัก ” ที่   www.nongdonrogfar