1.เมื่อนำถุงลมของมนุษย์ออกมาวางต่อกันจะมีขนาดเท่าสนามฟุตบอล
2.สิ่งที่ทำให้หัวใจมนุษย์เต้นตลอดเวลาคือ pecmaker
3.เส้นเลือดในร่างกายมนุษย์มีความยาวรวม 62,000 ไมล์ ถ้านำมันมาเรียงต่อกันเป็นทางยาวจะได้ความยาว ถึง 2.5 เท่าของเส้นรอบวงโลก
4.หมีขั้วโลกสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 25 ไมล์ต่อชัวโมง และกระโดดได้สูงกว่า 6 ฟุต
5.มนุษย์และปลาโลมาสืบสายพันธ์เดียวกันมาตั้งแต่ 60 - 65 ล้านปีก่อน
6.นำมันดิบเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันนานกว่าล้านปี
7.มนุษย์มีแบคทีเรีย E coli ในลำไส้ใหญ่
8.ปลาการ์ตูนสามารถอาศัยในดอกไม้ทะเลได้อย่างไปถูกพิษของดอกไม้ทะเล
9.แม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือเสมอเพระแกนแม่เหล็กของโลก
10.เพศหญิงจะผลิตเซลล์ไข่ทุกๆ 28 วัน
11. รังไข่ของพืชจะเจริญไปเป็นผล
12.หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแม็กมา หรือ ลาวา
13.ปะการังเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
14.ในอวกาศพูดกันแล้วไม้ได้ยิน
15.รุ้งเกิดจากแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส่ 2 ชนิดขึ้นไปฃ
16.พืชมีคลอโรฟิลล์ที่ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง
17.E 100 หมายถึงเอทานอล 100%
18.ผีเสื้อรับรู้รสจากขาหลัง
19.หูของคนเรามี 3 ชั้น