ตัวอย่างนักวิชาการศึกษา ๔  โอนย้าย ไป สพฐ เป็นครู คศ ๑   ผมชัยวัฒนา  ดีใหม่  นักวิชาการศึกษา ๓ จะเลื่อนระดับ  ๔  ธันวาคม ๕๔ นี้  คิดว่าจะโอนเป็นครู คศ ๑ สพฐ  เหมือนกัน  ใครต้องการข้อมูลลงเมลไว้ครับ  แต่หาก  นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น ปรับแท่งตามครู ก็อยู่ต่อไปครับ