ได้รับหนังสือเชิญจากประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลให้กศน.อำเภอปากพนัง ช่วยจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับท่านเหล่านี้ จำนวน ๑๐๔ ท่าน ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้

ดังนั้นจึงได้แบ่งงานกันรับผิดชอบตามที่ถนัด

๑.ฝ่ายเครื่องเสียง

๒.ฝ่ายวิทยากร

๓.ฝ่ายสถานที่

๔.ฝ่ายลงทะเบียน

๕.ฝ่ายจัดรำวง

๖.ฝ่ายนันทนาการ/เกมต่างๆ

๗.ฝ่ายประเมินผล

ตอนนี้แต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบงานก็ลงมือซักซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะ ที่แน่ๆรางวัลมีมากมายสำหรับผู้สูงอายุทุกท่าน

แต่ไม่แน่ใจว่าทีมงานจะสู้ไหวไหมนะ เพราะหลายคนก็วัยใกล้เคียงกันแล้วค่ะ.....55555