rattasard

ข้อแตกต่างระหว่างครูเอกชนกับรัฐ

การเป็นครูเอกชนกับครูรัฐแตกต่างกันแบบไหนบ้างอธิบายให้ฟังหน่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตร 6 ปีความเห็น (0)