การแสดงจินตลีลาประกอบการอ่านบทกวีนิพนธ์ ในงานเลี้ยงต้อนรับ กวี ศิลปิน นักเขียน และนักวิชาการ ภายใต้โครงการวัจนกรรมกวีปาริชาต : ตัวตนคนของเรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

การแสดงจินตลีลาประกอบการอ่านบทกวีนิพนธ์ ในงานเลี้ยงต้อนรับ กวี ศิลปิน นักเขียน โครงการวัจนกรรมกวีปาริชาต ตัวตนคนของเรา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

              

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดงาน "วัจนกรรมกวีปาริชาต : ตัวตนคนของเรา"  ในระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2553 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภายในงานมี กวี ศิลปิน นักเขียน นักวิชาการ นักวิจารณ์ นำโดย  สถาพร ศรีสัจจัง  ชมัยภร  แสงกระจ่าง  ประมวล มณีโรจน์  ไพฑูรย์  ธัญญา  มนตรี  ศรียงค์   มาโนช  นิสรา   รูญ ระโนด  กานติ ณ ศรัทธา  ผศ.ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา  วรภ  วรภา  พจนาถ  พจนาพิทักษ์ มานพ  แก้วสนิท  บัญชร  วิเชียรศรี  นพดล  ปรางค์ทอง  ฯลฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังงานเขียนที่ทรงคุณค่ายิ่ง พร้อมทั้งมีการแสดงจินตลีลาประกอบการอ่านบทกวีโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งนำผลงานประพันธ์ของนักเขียนชื่อดังมาถ่ายทอดเป็นศิลปะการแสดงที่งดงดงามตระการตรา

                    ประมวลภาพการแสดงจินตลีลาประกอบการอ่านบทกวีนิพนธ์ ในงานเลี้ยงต้อนรับ กวี ศิลปิน นักเขียน และนักวิชาการ ภายใต้โครงการวัจนกรรมกวีปาริชาต : ตัวตนคนของเรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

คุณยายมาร่วมชื่นชมด้วยนะคะ