JJ2011V02_03 เคล็ดวิชาในการทำแผนพัฒนาคุณภาพ สถาบัน ระดับอุดมศึกษา แนวทาง สกอ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เคล็ดวิชาในการทำ Improvement Plan

 เคล็ดวิชาในการทำแผนพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

ช่วงเช้าอากาศหนาว ทีมงานทะยอยกันมาเข้าร่วมประชุม


 เริ่มจากการทบทวน เรื่อง ตัวบ่งชี้ ของ สกอ ๒๓ ตัว โดยดูจุดเน้นในการดำเนินการ รวมถึงการหาเจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพรอง เป้าหมาย ตัวชี้วัด อย่างละเอียด


 เป็นแนวทางให้ความรู้ และ สร้างความเข้าใจ สำหรับ ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นอย่างดี

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เรียน คุณ JJ ผมน้องใหม่ ขอฝากแนวคิดผมบ้างเป็นพระคุณยิ่ง

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ประทีป ยินดีครับ