การเรียนรู้

อาจารย์ นายแพทย์สิระ บุณยรัตเวช เคยสอนไว้ว่า คนเราต้องมีความรู้ ทั้ง รู้ลึก และ รู้ยาว
รู้ลึก คือ การรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ อย่างเชี่ยวชาญ บางคนรู้แต่ลึก แต่ไม่รู้สังคมภายนอกอะไรเสียเลย
รู้กว้าง คือ การรอบรู้ หรือรู้เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่งานที่ตนต้องรับผิดชอบ บางคนรู้ไปหมดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องในงานที่ตนรับผิดชอบ
ปัจจุบันนี้ คงต้องเพิ่ม รู้ยาว คือ การรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต หรือ การมีวิสัยทัศน์ นั่นเอง

รู้ลึก รู้กว้าง รู้ยาว ทั้งหมดนี้ เรียนรู้ได้ครับ

[ ๒ ต.ค. ๒๕๔๕,๐๘:๓๘:๓๔ ]