GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิจกรรมวงเรียนรู้คุณเอื้ออำเภอ

คุณเอื้ออำเภอให้การสนับสนุนการจัดการความรู้

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  จัดวงเรียนรู้คุณเอื้ออำเภอซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปากพนังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้การสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกการทำงานของคุณอำนวย และคุณกิจในพื้นที่และการจัดกิจกรรมในพื้นที่  โดย นางเกษร  ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และข้อคิดคุณเอื้ออำเภอในการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

คุณเอื้ออำเภอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คุณเอื้อ
หมายเลขบันทึก: 42309
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)