พุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง

ความสุขไม่ได้เกิดจากการบริโภค แต่ความสุขเกิดจากการมีปัญญา

การนำพุทธเศรษฐศาสตร์มาใช้ในเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ปัญญา  ได้บุญ  จากการเป็นลูกศิษย์อาจารย์อภิชัย  พันธเสน               

               พุทธเศรษฐศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุซึ่งศาสนติสุขจากการมีชีวิตอยู่ในโลกของวัตถุภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรจำกัด (อภิชัย พันธเสนและคณะ,2549)    

             จากความหมายดังกล่าวท่านอาจารย์อภิชัยได้เน้นว่า ทั้งพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับความสุข  เป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงิน หรือ ไม่ใช่ความสุขจากการบริโภควัตถุ เป็นความสุขทางจิต จิตที่พัฒนาแล้วและปราศจากสิ่งเศร้าหมองมารบกวน และจิตที่สงบก็จะเกิด ปัญญา เป็นปัญญาที่ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสุข                 

                เมื่อไม่มีปัญญา หรือมีน้อย ก็จะไม่รู้เท่าทันกลโกงการตลาดของทุนนิยมและยึดติดอยู่กับบริโภคนิยม แล้วหาแสวงหาไม่สิ้นสุดจนกลายเป็นความทุกข์                

                แต่ถ้าเรามีปัญญา  ก็จะมีความสุข สามารถพินิจพิเคราะห์ ได้ว่า  พอเพียง สำหรับตนนั้นเป็นอย่างไร                

                นั่นคือ จะตอบคำถามกับตัวเองได้ว่า จะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตแค่ไหน ที่จะไม่เบียดเบียนตน ผู้อื่น และชุมชน                 

                  เศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของปัญญาที่มองความสุขทางจิตมากกว่าความสุขทางวัตถุหรือความสุขจากการมีเงินมาก ๆ เพราะทุกวันนี้ คนบางคนที่มีความเงินมาก ๆ ก็กำลังเป็นทุกข์หนักอยู่เหมือนกัน                        

 --------------อภิชัย พันธเสนและคณะ.พุทธเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพฯ: ดอกหญ้าวิชาการ,2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 42306, เขียน: 03 Aug 2006 @ 14:00 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เล็ก
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

ประมาณว่าจะอยากข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะทำไปรายงานไม่ทราบว่ามีข้อมูลอีกไหมค่ะหรือมีเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ  ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.53.123.183
เขียนเมื่อ 

1