ภาพเฉลยของคำถาม "ดอกอะไรเอ่ย"

ดอกไม้ทายปัญหา
ภาพเฉลย=ดอกhollyhock

         โปรดดูคำตอบที่ภาพ (ก่อนกดหรือดูที่ป้ายก็ได้ครับ