ดอกอะไรเอ่ย?

ดอกไม้ทายปัญหา ดอกไม้ทายปัญหา
ดอกไม้ทายปัญหา ดอกไม้ทายปัญหา

คำตอบ