ปีใหม่ ๒๕๕๔ แล้วประเทศไทยจะไปไหวไหมนี่?

สังคมไทยปัญญาอ่อน

สังคมไทยเมื่อเริ่มปี ๒๕๕๔ ส่อเค้าลางล่มสลายได้ชัดเจนมากขึ้น

 

  • แตกแยกเป็นเสี่ยง ๆ (ไฮโซ-ยาจก เหลือง-แดง ฯลฯ)
  • วัตถุนิยม(ยอมให้เงินเป็นพระเจ้า คนมีเงินแม้จะไร้จริยธรรมปานใดก็ยกย่อง)
  • ปัญญาอ่อน(เชื่อคำโฆษณาโดยไม่คิดค้นหาความจริงก่อน)
  • ไร้จริยธรรม(เอาชนะกันด้วยกำลังมากกว่าใช้การเจรจา ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด เอาสีข้างเข้าถูแก้ตัวโกหกไปวัน ๆ ฯลฯ)
  • ฯลฯ

 

ปี ๒๕๕๕ จะเป็นปีที่เข้าสู่ระดับไอซียู ไม่รู้จะเยียวยาได้หรือไม่ เสาหลักของบ้านเมืองจะถูกเหยียบย่ำทำลาย ข้าวยากหมากแพงเพราะธรรมชาติจะลงโทษหนักข้อขึ้นเรื่อย ๆ โจรผู้ร้ายจะเกลื่อนเมือง สงครามกลางเมืองจะระอุ ผู้คนจะล้มตายจากการทำร้ายกันมากมาย 

เห็นด้วยไหมหนอ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน That is life.ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ... ผมยังเชื่อว่า เมืองไทยไปไหว ? เพราะแผ่นดินของเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้า และผมเชื่อว่า พวกเราทุกคนต้องร่วมใจให้ประเทศของเราไปไหวด้วยสติและกำลังใจครับ.......

“...ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา ผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ...ถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นกำลังใจของตน ทำให้รู้ถึงความนึกคิดของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ? รู้ถึงที่แล้ว ก็รู้แจ้งตลอด เมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้ การประพฤติปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ” (พระโพธิญาณเถร หลวงพ่อชา สุภัทโท อ้างถึงใน พระมหาสนอง ปัจโจปการี, 2553 : 9)

เขียนเมื่อ 

ผมก็แอบหวังอยู่เช่นนั้นเหมือนกัน แต่จะเห็นได้ชัดว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สังคมพุทธ เช่น ถือเอาผีสางนางไม้ เจดีย์ ภูเขา ป่าไม้ ฯลฯ เป็นสรณะ ไม่ได้นำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติ และหนีห่างจากคำสอนของพระพุทธองค์มากขึ้นเรื่อย ๆ น่าสลดสังเวชมากจริง ๆ ครับ