ประสานการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ได้ประสานการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  กับนายเชื้อ  เฉลยจรูญ  ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าตอ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุตำบลท่าตอ   และประสานวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราช / สถานีอนามัยตำบลท่าตอ

ซึ่งกำหนดจัดอบรมในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  วัดใหม่ปากบาง  หมู่  ๑  ตำบลท่าตอ  อำเภอมหาราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)