นายทนง พิทยะ รมว.คลัง เสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ (วาระเพื่อพิจารณา) นายวราเทพ รัตนากร รมช.คลัง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมิถุนายน 2549 และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐในปีงบประมาณ 2544-2549 ซึ่งมีอัตราการเบิกจ่ายสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (วาระเพื่อทราบ) มติชน (คอลัมน์ จับตาวาระ ครม. )  บางส่วน  1  ส.ค.  49