การดำเนินการตามเป้าหมายนโนบาย ๖เดือน ๖ คุณภาพ

ครูอ๊อบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
๖ เดือน ๖ คุณภาพ ในข้อที่๓ คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน ให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต

นายชินวรณ์ บุญยเกียติ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินงานตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ ดังนี้

๑) เรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

๒)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๓)คุณภาพการศึกษษตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

๔)คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

๕)คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

๖)คุณภาพครู

ในที่นี้จะกล่าวเน้นในส่วนงานที่รับผิดชอบ คือ ข้อที่ ๓ คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน โดยให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตลอดชีวิตเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นการเรียนฟรีสำหรับประชาชนวัยทำงาน๓๐ล้านคน เป็นศูนย์การเรียนชุมชนของประชาชนนอกระบบทั้งหมดสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตส่งเสริมเรื่องทักษะชีวิตและความเป็นพลเมือง เราชาว กศน เมื่อได้รับทราบบทบาทหน้าที่แล้วก็จะยึดถือปฎิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป วันนี้มีภาพการทำงานแบบ ชิลชิลในวันปีใหม่

 

 

 มาอ่านหนังสือในห้องสมุดบนชั้นสองของอนามัยบ้านสว่าง

 

มาพบกลุ่ม แต่ นักเรียน อสม.บอกว่าวันนี้ยุ่งจะเตรียมตัวไป ศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศลาว) กับหมอ มัด หัวหน้าอนามัยบ้านสว่าง น่าสนใจจัง

 

 

แปลงผักนักเรียน อสม. หมู่ ๕ บ้านขามมาทำแปลงแล้ว หมู่ ๖ ต้องมารดน้ำ เด้อ..

 

  สถานีผักสะอาด....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ศรช บ้านสว่างความเห็น (0)