พัฒนาภาคีเครือข่าย พัฒนากลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

อำเภอ, ควบคุมโรค, ภาคีเครือข่าย

สคร. 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค  จัดประชุมหลักสูตร “ วิทยากรที่ปรึกษาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน “ ขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2554 ณ โรงแรมลีลาวดีปาร์คแอนด์โฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข็มแข็งของจังหวัดและอำเภอในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานและดำเนินการได้อย่างเข็มแข็ง ยั่งยืน  โดยคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้คือ คณะกรรมการระดับจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด  มีความเข้าใจและมีทักษะในการให้คำปรึกษา ประเมิน และพัฒนา การดำเนินงานให้บรรลุตามคุณลักษณะ “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ”

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดดังไฟล์แนบและที่ Link  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/2554_01_05_Amphor.pdf  

 

           ดูข่าวโรคและภัยสุขภาพอื่น ๆ ได้ที่เว็ปไซต์  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/   ในหน้า “ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน “

 

“ เป็นสมาชิกรับข่าวจากเรา  ไม่ตกข่าวแน่นอน “

 

           กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

 

เภสัชกรเชิดเกียรติ   แกล้วกสิกิจ / ข่าว

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)