R2R กับพรปีใหม่ 2554 ของผม

“...ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา ผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ...ถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นกำลังใจของตน ทำให้รู้ถึงความนึกคิดของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ? รู้ถึงที่แล้ว ก็รู้แจ้งตลอด เมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้ การประพฤติปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ” (พระโพธิญาณเถร หลวงพ่อชา สุภัทโท อ้างถึงใน พระมหาสนอง ปัจโจปการี, 2553 : 9)

 

สวัสดีปีใหม่ 2554 แด่ผู้มาแวะเวียนบันทึกนี้ทุกท่านนะครับ

 

ผมลองปรับใช้กระบวนการ R2R  (การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ) มาใช้ในพรปีใหม่ที่ผมได้รับข้อความทางโทรศัพท์  ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง แต่เก็บจากประชากรทั้งหมด (N ใหญ่) ได้แก่ คุณครูที่สอน  ญาติ  พี่  น้อง  และเพื่อน ที่รู้จักตัวตนของผมอย่างดี  เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2554  สิ้นสุดที่เวลา 16.30 น.

 

ผลการเก็บข้อมูล พบว่า มีข้อความทั้งหมดจำนวน 15 ข้อความ โดยพรปีใหม่นั้น  ผู้ส่งข้อความ 1 ท่าน สามารถให้พรได้ในหลายข้อความและหลายประการ

 

พรปีใหม่ที่ผมได้รับมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสุข  รองลงมา คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และความสมหวังสมปรารถนา คิดเป็นร้อยละ 53.3, 40.0 และ 26.6 ลำดับ

 

พรปีใหม่ที่ผมได้รับน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ความน่ารักและจิตใจดี ที่มีสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 6.6  รองลงมา คือ ความโชคดี ร้อยละ 13.3  และความร่ำรวย ร้อยละ 20.0

 

และเมื่อเวลา 16.55 น. ผมได้รับอีก 1 ข้อความ ขอนำเสนอข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ  โดยไม่เอาผลข้อมูลไปรวมกับเชิงปริมาณข้างต้นนะครับ  โดยมีรายละเอียดบันทึกข้อความว่า…

 

I wish in 2010 God gives you…

12 Months of Happiness,

52 Weeks of Fun,

365 Days of Success,

8750 Hours of Good Health,

52600 Minutes Good Luck,

3153600 Seconds of Joy…

And that’s all >>>

 

อภิปรายผลการศึกษา พบว่า ข้อความของพรปีใหม่ที่ผมได้รับส่วนใหญ่นั้น  จะเป็นวัตถุและของนอกกาย  ซึ่งไม่นานก็จะเสื่อมสลาย ...ที่เห็นและเป็นอยู่  ที่รู้และเป็นไป...ตามปรากฏการณ์ที่แสนธรรมดาของชีวิต  ตถตา แปลอีกนัยหนึ่งว่า ‘เพราะมันก็เป็นเช่นนั้นเอง’ 

 

ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ‘พระโพธิญาณเถร หลวงพ่อชา  สุภัทโท’ แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี  ที่พบว่า พรที่ทุกคนพึงได้รับและความสำคัญที่สุด คือ  สติ และกำลังใจ  โดยค้นพบว่า ...

 

“...ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา  ผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา  ...ถ้ามีสติแล้ว  มันจะเห็นกำลังใจของตน  ทำให้รู้ถึงความนึกคิดของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ?  รู้ถึงที่แล้ว  ก็รู้แจ้งตลอด  เมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้  การประพฤติปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ” (พระโพธิญาณเถร หลวงพ่อชา  สุภัทโท อ้างถึงใน พระมหาสนอง  ปัจโจปการี, 2553 : 9)

 

หมายเหตุ    งาน R2R ชิ้นนี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์การนำผลการศึกษาไปอ้างอิง และเผยแพร่ต่อนะครับ เพราะผู้เขียนอายมากครับว่าเขียนไปได้อย่างไร ?   ถ้าอาจารย์ ‘กะปุ๋ม’ เข้ามาอ่านเจอจะตีผมตายไหมครับ และถ้าอาจารย์ ‘หมอโกมาตร’ เข้ามาเจออีกเข้า คงยึดรางวัลของผมคืนแน่นอน

 

กิตติกรรมประกาศ...ผมขอขอบพระคุณประชากรทุกท่านในการศึกษาครั้งนี้ ที่กรุณาเสียเวลาและเงินทองให้การส่งข้อความพรปีใหม่ให้ผม  ถ้าบันทึกนี้มีคุณค่า(มีแน่นอนครับ) ถ้าให้พรปีใหม่ที่ดีงามเหล่านั้นคืนสนองท่านนับแสนล้านเท่า และขอสวัสดีปีใหม่ 2554 ...ขอมอบพรปีใหม่ที่ผมได้รับ  พิเศษสุด คือ ‘สติ และกำลังใจ’  ขอแบ่งปันแด่...ผู้มาแวะเวียนบันทึกนี้ทุกท่านนะครับ…

 

 

สวัสดีปีใหม่ 2554 ครับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขของหมออนามัยความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 
  • น่ารักดี R2R  ชิ้นนี้....
  • น้องพี่ช่างคิด...

เขียนเมื่อ 

ดีใจจังที่พี่อุ้มบุญมาครับ

ขอบพระคุณ สำหรับคำชมครับ ' •น่ารักดี R2R ชิ้นนี้.... •น้องพี่ช่างคิด...'

ผมกำลังกลัวครับว่า ''สิ้นคิด"

อายจังครับ บันทึกนี้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ถ้า " พี่วินทร์ " มีโอกาสเข้ามาอ่าน

ที่ผมบอกว่า บันทึกนี้มาจากแรงบันดาลใจจากพี่

พี่เอาคืนก็ได้นะครับ

เขียนเมื่อ 

 

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ สุข สดชื่น สดใส ตลอดปีนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอ

พระท่านให้พรมา หลับให้ได้เงินหมื่น  ตื่นให้ได้เงินแสน

ส่งฝากมาให้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ฝากกลอนเพิ่งแต่ง....

แด่  น้องพี่ .....ขอจงมีความสุขทุกวัน คืน  ชื่นฉ่ำใจ.....

ขอ.......อาราธนา         คุณพระ     ทั่วหล้า        

จง......มาบันดาลดล       พ้นทุกข์      ลำเค็ญ

มี......แต่ความผ่องแผ้ว       สดใส      ให้เห็น     

ความสุข..... สงบเย็น       นิ่งได้       ในใจ

ทุก.....เช้าวันใหม่     พานพบ       สิ่งดีดี     

วัน.....แจ่มแต้มสี      สันสด   ส่องไสว

คืน....ทวนทบ  สิ่งค้าง  สะสาง    สืบไป  

ชื่นฉ่ำใจ.......สิ่งหวัง      ดั่งปณิธาน......

 

                                            ✿อุ้มบุญ✿

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

พี่ชอบนะคะ บันทึกนี้...

Large_zen_pics_007 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับผม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณทิมดาบ

เป็นR2Rเล็กๆที่น่ารักค่ะ ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

          

เขียนเมื่อ 

ข้อความจาก พี่วินทร์ เลียววาริณ

(พี่ชาย + ครู ที่แสนดีของผมครับ) ที่ให้เขียนให้ผม....

 

****ขอบคุณมากครับ ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขความเจริญ         เช่นกันนะครับ

แวะไปเยือนเว็บแล้วครับ) ****

oraphan ร.พพิจิตร
IP: xxx.206.241.92
เขียนเมื่อ 

สุดยอด..คิดได้งั้ยเนี่ยะ

ชอบ มั่กๆ

nueng
IP: xxx.53.254.166
เขียนเมื่อ 

น้องทิมดาบน่ารักมาก  อยากให้เค้าหยุดโตแค่นี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ - คุณnueng - ครับ

ทิมดาบกำลังน่ารัก และเรียนรู้ชีวิตและโลกครับ

กำลังน่ารัก

และภาวนาว่า ให้เติบโตเป็นคนดี

ไปไหนมาไหนมีคนและเทวดารักทิมดาบมาก ๆ ครับ

พยายามใช้ประสบการณ์ที่เคยเดินผ่านมา

เป็นประโยชน์ในการขัดเกลาให้ทิมดาบเป็นคนดีของสังคมครับ