เที่ยวเมืองไทยได้อะไรอีกเยอะ


ดูแลรักษาธรรมชาติให้ดีกว่าที่ผ่านมา

เที่ยวเมืองไทยได้อะไรอีกเยอะ

วันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันหยุดปีใหม่ วันหยุดไหนๆ ในปัจจุบันนี้เมืองไทยเรามีนักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวกันไปทั่วเมืองไทยกันมากขึ้น(รัฐยังไม่สรุปตัวเลขให้) ถึงอย่างไรการเที่ยวไทยก็ยังคงดำเนินไปด้วยดี มีอัตราการเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปี อาจเป็นเพราะคนไทยเราเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง แล้วคิดว่าเที่ยวบ้านเราดีกว่าจะได้ช่วยชาติไปในตัว เศรษฐกิจก็จะได้ขยายออกชนบทบ้างไม่กระจุกอยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้ต่อประเทศชาติเราปีละพันล้านบาท ในความคิดของข้าพเจ้าจะเป็นรายได้ที่ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะพวกอุตสาหกรรมที่เป็นจักรกลการผลิตและอุตสาหกรรมปีโตเคมีและหรืออื่นๆ ก่อเกิดปัญหามลพิษเกิดการทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างรุแรง รายได้เข้ากระเป๋าพวกนายทุนทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามากอบโกยทรัพยากรในประเทศชาติไทยของเรา มลพิษต่างๆที่โรงงานอุตสาหกรรมก่อขึ้นมาอย่างมากมายนั้นเป็นโทษเป็นพิษต่อเราเหล่าประชาชาติโดยตรง และเกินกว่าที่เราจะปกป้องตนเองได้ การบรรเทามลภาวะทางโรงงานอุตสาหกรรมกระทำได้ แต่พวกเขาไม่ยอมที่จะลงทุน แต่ถ้าพวกเขาฉุกคิดสักนิดว่า มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม ลูกเขาเกิดมาก็ต้องการอากาศที่ดี สถานที่ที่ดี ต้องการท่องเที่ยวป่าที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษทางเสียง ไม่มีมลพิษทางแสงสี ไม่มีมลพิษทางอากาศ และพวกลูกๆพวกเขาก็ต้องมีเพื่อนๆที่ดี ที่ถูกใจ ไม่ว่าจะมาจากชนชั้นไหน สมมติว่าพวกคนจนๆคนชั้นล่างๆตายกันหมด พวกร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองจะอยู่ได้หรือ เพราะพวกคนจนเขาแข็งแรงมากกว่า ไม่เจ็บออดๆแอดๆ เพราะในร่างกายเขามีภูมิคุ้มกันสูงมากกว่า การกินอยู่ของเขาปะปนด้วยเชื้อหลายๆชนิด ร่างกายย่อมสร้างภูมิคุ้มกันได้มากอย่างแน่นอน

การบรรเทาโลกร้อนและมลพิษต่างๆ ทำได้โดยการปลูกป่า โรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งโรงที่มีขนาดพื้นที่เท่าไร ต้องไปหาซื้อที่ดินปลูกป่าหรือไปทำการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ  เป็นอัตราส่วนสองเท่า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดหนึ่งไร่ ต้องปลูกป่าหรือไปทำการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าครบวงจร พื้นที่เท่ากับสองไร่ ทางที่ดีไปทำที่ที่ชายขอบป่าได้ก็ดี สนับสนุนชาวบ้านที่เขาทำไร่อยู่ชายขอบอุทยานแห่งชาติต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกล้ำเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้ด้วย จ้างคนปลูกป่า ดูแลป่า รักษาป่า และที่ดินบางส่วนในที่ดินนั้นก็ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเหลือก็ขายได้ แนวคิดนี้อาจจะได้รับการพิจารณาจากหลายๆฝ่ายทั้งภาครัฐและเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกคนไม่ช่วยเร่งรีบแก้ไขบรรเทามลภาวะเหล่านี้ ผลกระทบก็จะตกอยู่กับคนทุกชนชั้นอย่างหลีกเลี่ยงได้

มนุษย์ไม่ใช่ผู้ที่จะพิชิตและเข้าครอบครองจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจ ยิ่งมนุษย์ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติมากเท่าใด ธรรมชาติก็จะลงโทษมนุษย์กลับคืนมากหรืออาจมากกว่าที่มนุษย์ทำได้   ปศุสัตว์ทั้งหลายถูกสร้างผสมเทียมปรับเปลี่ยนพันธุกรรมขึ้นมาและเลี้ยงบำรุง ขุนมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ และวัตถุประสงค์ของวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ก็มีไว้เพื่อให้มนุษย์สามารถเอาความรู้ในวิทยาศาสตร์และความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นในหมู่มนุษย์ มาใช้ประโยชน์และก็ผันตัวเองขึ้นเป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของเข้าครอบครองธรรมชาติโดยอ้างว่า เมื่อเรารู้จักธรรมชาติแล้ว ธรรมชาตินั้นจะถูกครอบงำจัดการใช้ประโยชน์เพื่อบริการแก่เหล่ามนุษย์ได้ เป็นความคิดที่ผิดเพราะธรรมชาติอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ จะเรียนรู้ได้จาก การเกิด ทซึนามิ พายุเฮอริเคน ไฟป่า โรคระบาด ซึ่งเราหมู่มวลมนุษย์กว่าจะหยุดยั้งได้ก็สูญเสียไปตั้งมากมาย และที่เหตุร้ายภัยพิบัติต่างๆมันหยุดลง ใช่ว่าจะสำเร็จด้วยน้ำมือมนุษย์

การเดินทางท่องเที่ยว เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปก็ไม่รู้ และทั้งมีการโฆษณาและไม่มี เที่ยวเมืองไทยยุคสมัยนี้มีให้เลือกมากมาย เที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ 2 วัน เที่ยววันหยุดเทศกาล 2-3-4-5 วัน เที่ยวป่าเที่ยวเขา เที่ยวกับการRally เที่ยวแบบOff Road อีกมากมายหลายรูปแบบ แต่ขอให้ทุกๆนักท่องเที่ยวพึงระลึกเสมอว่า ทุกที่ที่ท่านไปเยี่ยมนั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นของท่านและเป็นของผู้อื่นด้วย ให้ความเกรงใจ เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพราะมันไม่ใช่ของท่านแต่ผู้เดียว

  • ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมสถานที่อุปโภคร่วมกัน ขยะเศษอาหารเก็บมิดชิดทิ้งในที่ที่ทิ้ง
  • ไม่ค่อยมีใครมักง่ายแล้ว สมัยนี้ที่จะทิ้งเปลือก ถุง ห่อ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ทุกชิ้นที่เป็นเศษวัสดุ เก็บใส่กระเป๋าไปทิ้งถังขยะ
  • ส่งเสียงอึกทึกตะโกนโหวกเหวก กินเหล้า ดื่มสุรา ร้องเพลง ไม่น่าจะเกิน 20:00 น. เพราะทุกคนที่มาพักผ่อนตามสถานที่ธรรมชาติเหล่านี้ ก็ต้องการมารับกอบโกยความสงบ
  • ให้ความเคารพคนพื้นถิ่นที่เขาอยู่มาดั้งเดิม อย่าทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมพวกเขา และจะไม่ให้ไม่แจกสตางค์แก่คนพื้นถิ่น ให้เขาทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรง
  • เคารพต่อธรรมชาติให้มาก เพราะธรรมชาติให้คุณประโยชน์แก่เรามากมายมหาศาล

ดูแลรักษาธรรมชาติให้ดีกว่าที่ผ่านมา เราอาจจะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีจากธรรมชาติกลับคืนมาสู่เราเหล่ามนุษยชาติ ร่วมโลกร่วมแผ่นดินเดียวกัน หยุดความแตกแยกด้วยการหวนรำลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่ใช่ประโยชน์ตนและพวก เรามนุษย์ต้องอยู่ร่วมโลกกันไปอีกตราบนานเท่านาน เราทุกชนชั้นต้องพึ่งพาอาศัยกัน คนหนึ่งรวย อีกหลายๆคนจน ไม่มีข้าวปลาอาหารกินสักวันเขาต้องปล้น ฆ่า ชำเราพวกท่านคนรวยกินเพื่ออยู่รอด หวนคิดสักนิดเถอะว่า เรามนุษย์ต้องอยู่ร่วมโลกกันอย่างสันติร่วมมือประสานกันให้ทุกคนอยู่รอดได้

ศานติสุขแด่ทุกท่าน

 

หมายเลขบันทึก: 417525เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2010 20:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 01:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี