สุดยอดมายากลถอดหัว

 

http://www.youtube.com/watch?v=BXQqGvI5LJA