วปช.2 สัญจรไป ที่โรงเรียนสิทธิชุมชนตำบลคูหาใต้


เขาคูหา ภูผาผี มีตำนาน

            

    นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันชุมชน รุ่นที่สอง(วปช 2.) เครื่องร้อน โทรหาติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานของ ปวช.2 .มาพบกันที่ โรงเรียนสิทธิชุมชนคนคูหาใต้ ของเครือข่ายคุณ ปุ๊ก ว่าที่เรือตรีหญิง นฤมล จันทสุวรรณรับเป็นเจ้าภาพ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม2553 ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานทุกคนใช้งบประมาณ ของ ผอ. มอ. และตอ. (ผัวเอง-เมียเอง- ตัวเอง)คือมาด้วยใจ ผบ.สมศักดิ์ คงรอด จากกระบี่กล่าวอย่างหนักแน่น  ก่อนพูดคุย เรียนรู้พื้นที่เรื่องสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ปี2550 ตามมาตรา 67 บัญญัติถึงสิทธิชุมชนไว้ดังนี้

 Large_pc090049_resize

( สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

        การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

        สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง )

 

เขาคูหา ส่วนที่เป็นสีแดงๆ ร่องรอยของการระเบิดเขา

    จากเรียนรู้ความเป็นมาของการมีสิทธฺของชุมชน  คน ปวช. ก็มาคุยกันถึงแนวทางในการทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยการทบทวนความคาดหวังจากการเข้าเรียน วปช 2. การยกระดับ วปช.มาสู่การเมืองภาคพลเมือง การกลับขับเคลื่อนงานป้องกันชุมชนในพื้นที่

       โดยศึกษาการต่อสู้ของคนคูหาใต้ ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญกำหนด

 

                    "เขาคูหา ภูผาผีมีตำนาน"

   ความเจ็บความช้ำไครไม่ก็ไม่รู้ อย่ารอให้โดนมาเรียนรู้และป้องกันชุม  ดีกว่ามาแก้ปัญหา

   9 มกรา 2554 วปช.2 ผู้ประสานทุกจังหวัดมารวมตัวกัน เพื่อสานฝัน วิทยาลัยป้องกันชุมชน มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มาถักทอสานสายใย ในความเป็นเครือข่าย มาด้วยใจโดยไม่มีงบประมาณ ประสาน  สภาพัฒนาการเมือง ขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง

Large_pc0900resize

     ขอบคุณเจ้าภาพที่เลี้ยงอาหารเที่ยง ขอบคุณตัวเองที่พกพาใจมาทำงานป้องกันชุมชน

 

ผักริมรั้ว บัวบก  ยอดจิกนา

 

กุ้งนางแกงส้มกับผักริ้น 

ยำกุ้งนาง

ผัดวุ้นเส้น

หมายเลขบันทึก: 415488เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2010 21:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:38 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (14)

มาอ่านเรื่องสิทธิชุมชนครับท่านผู้เฒ่า

ขอบคุณที่ท่านผู้เฒ่าที่นำหัวใจมาป้องกันชุมชน ไว้ลายผู้เฒ่านะครับ อิอิ

  • สวัสดีค่ะ
  • ฝากปฏิทิน และ ส.ค.ส. ในหลานนาเซียด้วยนะคะ

                  

 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้เฒ่า

  • ได้รับความรู้เป็นอาภรณ์ประดับตัว....ขอบคุณค่ะ
  • ทำอย่างไรจะได้กินแกงส้มกุ้งนางกับผักริ้นน้อ...น่าอร่อยจัง

สวัสดีค่ะท่านวอญ่า

มาชื่นชมการทำงาน มาชมอาหารน่าอร่อย

สบายดีนะค่ะท่าน

สวัสดีครับท่านอาจารย์ โสภณ ชุมชนโดนแย่งชิงทรัพยากร จากผู้ฉวยโอกาส ทั้งพ่อค้า และนักการเมือง ชุมชนมีสิทธิ์ที่ปกป้องทรัพยากร

แต่สิทธินั้นถูกรอนจากผู้มีอำนาจ การที่จะป้องกันชุมชนได้ ต้องปลดปล่อยความคิด ให้เห็นถึงพิษภัย ของการฉกฉวยโอกาส เพื่อผลประโยชน์ ของคนไม่กี่คน แต่ผลกรรมตกแก่คนในชุมชนทุกคน

ที่ร้ายหนักคือคนที่มาบอกมาเรียกร้อง ให้ชุมชนพิทักษ์สิทธิ์ โดนอิทธิพลมืดทำร้ายมามากมาย

ขอบคุณ น้องครูอิงที่กำนัล สคส.ของนาเซียมาให้ ชอบครับ ชอบๆ

ภาพโทรศัพท์ เปิดหนังสือ คงเป็นทายาท หนอนหนังสือ อิอิอิ

สวัสดีครับคุณ หมอ ทิรัมภา องค์กรเครือข่ายชุมชน วันนี้ มีหลายองค์กรที่คณะทำงาน มีความสามารถ ทำงานสร้างสุขภาพ

ที่ทุงสง ชมรมเขาหาเงินทำดครงการ รักษาสุขภาพช่องของคนในชุมชนทุกระดับ

กำลังจะไปเรียนรู้ กับชมรมสุขภาพที่ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สวัสดีครับคุณถาวร

การทำงานกับชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกัน

นอกจากเรื่องอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ตอนนี้เราตั้งโจทย์ไปที่ "สุขภาวะชุมชน คนปาศจากโรค ครับ

สวัสดีค่ะ คุณวอญ่า

อยากจะบอกว่า  อาหารน่ากินมากๆ

ชุมชนเข้มแข็ง

สวัสดีครับคุณ ยาย เริ่มวันใหม่ สดใส ใจสู้ อยู่แล้วครับ

ขอบคุณดอกไม้งามๆ

สวัสดีครับคุณครู ป.สอง

ของดีในชุมชนมีมากมายหากช่วยกันนำมาเล่ามาบอกกัน เป็นการชี้ให้เห็นทุนของชุมชนครับ

บังครับ อ.บู๊ด คือ ว่าที่เรือตรีเฉลิมพล ส่วน ปุ๊ก ว่าที่เรือตรีหญิง นฤมล จันทสุวรรณ เขาเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงครับ 555

บังครับ เขียนอีก เขียนอีก อยากอ่านครับ

สวัสดีครับอาจารย์ บู๊ด ขอบคุณที่เติมเรื่องข้อมูล ยศตำแหน่ง จะได้แก้ไขให้ถูกต้องครับ

กำลังจะเขียนเรื่อง ปวช. 2 ไปทำแผนที่ตะแผน งบค้างท่อของสพม. หนึ่งล้านบาท ไปกลางสายฝน ที่คนต้นน้ำตะแพน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี