โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภาชี เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ ประถม , มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภาชีจึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภาชี มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมรอบกองไฟ

โดยคณะวิทยากรของทางค่าย พระมหาเจษฎาราชเจ้า

อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

 

รำวงย้อนยุค จาก กศน.อำเภอภาชีค่ะ

กิจกรรมเต้น ป๊อบอายไต่ราว

 

นักศึกษา กศน.ตำบลไผ่ล้อม สดใส สู้ตายค่ะ