วิธีใช้ dialog box เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจแก่นเนื้อหาจากการอ่านบล๊อก


อธิบายภาพ : การใช้ dialog box เพื่อเป็นเครื่องมือแสดงเนื้อหาใจความสำคัญของบทความ บทคัดย่อ บทสรุป และแก่นความคิดหลักของบันทึกบทความในบล๊อก เพื่อช่วยเพิ่มประสทธิภาพในการอ่านให้เข้าถึงความคิด และเกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนได้วิธีจดจำอย่างเป็นระบบมากขึ้น (ตัวอย่างจากบล๊อกเวทีคนหนองบัว)

  แก่นเนื้อหา และบทคัดย่อ กับประสิทธิภาพในการอ่านและการพัฒนาการวิจัย 

การบันทึกและการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ความเข้าใจในบางเรื่อง นอกจากบันทึกจะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านบล๊อกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆของตนเอง ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนรู้แล้ว ผู้เขียนบันทึก ตลอดจนนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย คนทำงาน และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นผู้สนใจทั่วไป ก็อาจต้องการถ่ายทอดความคิดและสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง เพื่อแบ่งปันและเผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านด้วย ซึ่งในกรณีนี้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยผู้อ่านให้สามารถเห็นแก่นความคิดและเนื้อหาสำคัญของบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การใช้ dialog box ช่วยเน้นและย้ำแก่นความคิดและแก่นเนื้อหาของบทความในบันทึก

วิธีดังกล่าวนี้ หากเป็นการทำอาร์ตเวิร์คหนังสือแล้วละก็ บรรณาธิการและฝ่ายศิลปะการจัดหน้าหนังสือ จะคุ้นเคยกันดีว่าเป็นเครื่องมือและวิธีบริหารจัดการวิธีนำเสนอบนหน้าหนังสือที่จะช่วยทำให้หนังสือมีศิลปะแห่งการอ่านในหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันคือ

  • เป็นแผนที่ความคิด เพื่อถักทอและเชื่อมโยงประเด็นการอ่าน ให้เกิดการเรีบยนรู้และได้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง
  • เป็นที่พักความคิดและพักสายตา ไม่ให้เกิดความล้าจากการอ่านและเมื่อหยุดพักก็ไม่หลงลืมประเด็นสำคัญ
  • เป็นการให้หัวข้อสำหรับการอ่านโดยละเอียดและให้ข้อสรุปเพื่อช่วยการจำที่เข้มแข็ง

ในแง่ของการวิจัยและการเผยแพร่บทความทางวิชาการ แก่นเนื้อหา บทสรุป และบทคัดย่อ นอกจากจะช่วยนำเสนอเนื้อหาสำคัญแก่ผู้อ่านอย่างย่นย่อแล้ว ก็จะสามารถเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ระบบวิธีคิด (Stream Analysis) การวิเคราะห์แก่นความคิดหลัก (Thematic Analysis) ซึ่งจะเป็นการใช้เนื้อความของการบันทึก เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์มิติเชิงคุณภาพในแง่ต่างๆที่ลึกซึ้งมากกว่าการวิเคราะห์ความหมายของถ้อยความและภาษาตัวหนังสือ

  การใช้ dialog box แสดงบทสรุป บทคัดย่อ และแก่นเนื้อหาของบันทึกบทความ 

การใช้ dialog box แสดงบทสรุป บทคัดย่อ เนื้อหาโดยสรุป และแก่นเนื้อหาของบันทึกบทความ จึงเป็นวิธีใช้ dialog box อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเราสามารถทำได้โดยเขียนย่อความ และสรุปสาระสำคัญของบทความ

ทั้งนี้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมร่วมกับการตั้งหัวข้อของบันทึกบทความ โดยหัวข้อบันทึก เปรียบเสมือนหัวข้อหลักและพาดหัวข่าว ส่วนบทคัดย่อใน dialog box ก็ทำหน้าที่เหมือนคำโปรย เพื่อให้ความเข้าใจได้ครบถ้วนในความเป็นปรากฏการณ์ กล่าวคือ ทำให้ทราบเหตุการณ์ สถานการณ์ เวลา สถานที่ ผู้กระทำปรากฏการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์และประเด็นข้อยุติต่างๆ

ส่วนเนื้อหาของบันทึก ก็จะเป็นวิธีช่วยขยายภาพในรายละเอียด ทำให้ผู้อ่านได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลพัฒนาความเข้าใจ หรือตอบคำถามต่างๆที่ตนเองต้องการได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ก็สามารถเข้าถึงความคิดหลักของผู้เขียน ได้ทั้งความเข้าใจร่วมกันและได้ทั้งความเป็นตัวของตัวเองไปในเวลาเดียวกัน

ในศิลปะของคนทำหนังสือ รวมทั้งวิธีออกแบบและจัดหน้าหนังสือของตำราต่างประเทศ ตลอดจนหนังสือและวารสารที่มุ่งเข้าถึงคนทั่วไปที่มีความพิถีพิถันในการอ่านนั้น จะให้ความสำคัญต่อการจัด dialog box มาก การทำเนื้อหาและใช้ dialog box ในลักษณะต่างๆ จึงไม่เพียงเป็นศิลปะของการจัดหน้าหนังสือและหน้าเพจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แด้านความสวยงามเท่านั้น

แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิด เขียน นำเสนอและถ่ายทอดสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญมากเลยทีเดียว.

หมายเลขบันทึก: 413894เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2010 15:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2013 08:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)

            

ขอขอบคุณมิตรภาพและบันทึกดีๆที่ได้รับมาตลอดปีนี้ และขอส่งความสุขสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ..

(บัตรอวยพร ดอกม่วงเทพรัตน์ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ) คลิ๊กที่:

http://gotoknow.org/blog/nongnarts3/348844

  • ติดตามต่อเนื่องจากความเดิมว่าด้วยการเขียน  dialog box
  • ครั้งต่อไป ในการบันทึก จะได้  พยายาม หยิบมาวาง ให้ ได้แต่ ชิ้นมัน มัน  ค่ะท่าน

สวัสดีค่ะอาจารย์

มาสวัสดีปีใหม่

หวังว่าอาจารย์จะมีความสุข สงบ ตลอดปีใหม่นี้นะคะ

สวัสดีครับพี่ใหญ่ครับ
กราบขอบพระคุณยิ่งครับ ขอบพระคุณสิ่งดีๆที่ได้รับจากพี่ใหญ่ร่วมกับทุกท่านอยู่เสมอๆครับ สีม่วงขนาดนี้ครับดูคลาสสิคดีจังเลยนะครับ แล้วก็มีความหมายดีด้วยนะครับ

                          

สวัสดีครับคุณอุ้มบุญครับ
เลยเอารูปนี้มาแบ่งกันดูในนี้อีก รูปนี้ ภาพถ่ายท้องฟ้าเป็นฝีมือของคุณอุ้มบุญ ส่วนภาพย้อนแสงและเป็นภาพ Shillouette นั้นผมวาดจากบุคลิกของคุณอุ้มบุญ ขอมอบเป็นกำลังใจแก่คุณอุ้มบุญและทีมงานที่ขันแข็งของโรงพยาบาลป่าติ้วด้วยนะครับ มีความสุขมากๆตลอดไปครับ

                         

ภาพนี้นี่สำหรับคุณณัฐรดาโดยเฉพาะเลย ให้ทั้งความงามทางศิลปะ ให้ความรู้ที่มาจากความงามของจิตใจ แล้วก็เป็นความรู้ที่คนอ่านก็ได้ความงดงามให้กับตนเองอีก เลยต้องนับว่าเป็นคนแต่งแต้มให้โลกได้งดงามด้วยหัวจิตหัวใจ มีความสุข ความสงบ ได้กำลังความคิด และมีไฟทำงานที่รักอยู่เสมอๆครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี