GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบประสาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาท  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2

เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): edkmerkm
หมายเลขบันทึก: 413254
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)