กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  ติดต่อ

  กระบวนการบริหาร  

กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

   สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่มีลักษณะเป็นระบบขั้นตอน สามารถวิเคราะห์  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบได้ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนเป้นระบบ  ขั้นตอน สามารถนำผลมาเปรียบเทียบได้  จากผลการวิจัยประกอบด้วยปัจจัยหลัก  9  ประการ

1. การบริหาร - ผู้นำ

2. การบริหารคน

3. นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร

4. การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

5. กระบวนการปฏิบัติงาน

6. ความพึงพอใจของครู

7. ความพึงพอใจของลูกค้า/ประชาชน

8. ผลกระทบต่อสังคม/ท้องถิ่น

9. ผลลัพท์จากการบริหารจัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กวรบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 413248, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-16 13:41:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)