แข่งเรือยาว เดือนสิบสอง ลำน้ำปาวกุมภวาปี อุดรธานี

เรือแหวกว่ายไวตา

ถื อพา

    

   เรือรายเรียงพร้อมเพรียง  ร่วมส่งเสียงสำเนียงดัง
น้ำกระจายพายลืมหลัง         โน้มกายเร่งมุ่งชัยมา
ฝีพายไว้ฝีมือ                        น้ำนี้คือความสุขา
เรือแหวกว่ายไวตา               คว้าชัยสู่คุ้มหมู่เฮา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาลิขิตความเห็น (0)