คำถาม

ปกรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเขียนแสดงความคิดเห็น

ชิ้นงาน จากความคิดสู่อักษร

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม โดยใช้ความคิดของตนเองเป็นหลัก ตอบตามความเข้าใจ

  1. นักเรียนคิดว่าการที่เราจะเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจนั้น จะต้องทำอย่างไร
  2. นักเรียนมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้การเขียนมีประสิทธิภาพ ผู้อ่านเข้าใจง่าย
  3. การเขียนอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นอย่างไร
  4. การเขียนแสดงความคิดเห็น มีความหมายว่าอย่างไร
  5. การเขียนแสดงความคิดเห็น จะเน้นในเรื่องใดมากที่สุด
  6. ชื่อเรื่องมีผลต่อความสนใจของผู้อ่านอย่างไร
  7. จำเป็นหรือไม่ที่ชื่อเรื่องจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง
  8. การโต้แย้งหมายถึง
  9. การเขียนโต้แย้งต้องอาศัยสิ่งใดในการเขียน
  10. การเขียนอย่างมีศิลปะ หมายถึง

---------------------------------------------------------------------------------------------

           คำตอบนั้นได้มาจากความคิด              ไม่มีผิดแผกไปให้เสียขวัญ

    เพียงแต่คิดก่อนตอบไม่ลอกกัน                   สิ่งสำคัญคือต้องส่งตรงเวลา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบฝึกหัดความเห็น (0)