ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

การเรียนรู้ที่ดีคือการบูรณาการ

๗ ธ.ค.๕๓ ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

     เวลา ๙.๐๐ น. บุคลากร กศน.มัญจาคีรี ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน(บ้านหลังเรียน) โดย ผอ.สุรินทร์  หว่างจิตร มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ดังนี้

     - ขอขอบคุณบุคลากร กศน.ทุกท่านเรื่องการเปิดศูนย์ฯ และเรื่องการให้บริการศูนย์ ICT โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์

     - เตรียมพร้อมในการประเมิน ๖ เดือน ๖ คุณภาพ ในเชิงรูปธรรม

     - การพัฒนาบุคลากรเรื่องของ web block ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ

     - การเตรียมงานเรื่อง "ของดีเมืองมัญจาคีรี เทศกาลกล้วยไม้ป่าช้างกระบาน" การประชาสัมพันธ์ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น

     - กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ อุทยานกล้วยไม้ช้างกระ

     - การทำงานเป็นทีม ขอให้รักสามัคคีและร่วมกันทำงานเป็นทีมในการลงพื้นที่จดกิจกรรมต่างๆ

     - ๑๓ ธ.ค. ๕๓ กศน.เคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ที่บ้านชีวังแคน ต.สวนหม่อน

     - ๑๘ ธ.ค. ๕๓ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าบ้านขุมดิน

     - ๒๓ ธ.ค. ๕๓ เข้าร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ "คลินิคเกษตร" ร่วมกับเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

     ฯลฯ

     เมื่อเสร็จจากการประชุม ช่วงบ่ายบุคลากรของเราก็เดินทางไปศึกษาเรียนรู้และเก็บข้อมูลที่วัดป่ามัญจาคีรี เรื่องกล้วยไม้ช้างกระ (บันทึกต่อไปจะเสนอภาพกล้วยไม้ช้างกระ)หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานที่ กศน.มัญจาคีรี เรื่องการทำบัตรข้อสอบ ๒/๕๓ ...วันนี้ทำงานเลิกเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. แต่ต้องกลับไปตรวจสอบอีกครั้งเรื่องบัตรออกข้อสอบ(พรุ่งนี้ส่งบัตรข้อสอบและประชุมวัดผลสัมฤทธิ์ผลที่ กศน.ขอนแก่น)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กุดเค้าความเห็น (1)

หัวหน้าผมงานเยอะจริงจริงสู้สู้นะ you will never walk alone