สภาวิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อใคร?

เพื่อตัวเอง?...เพื่อผู้ป่วย?

นานแล้วที่ชาวเรามีแนวคิด ก้าวจากคณะกรรมการวิชาชีพ สู่สภาวิชาชีพ ไม่เริ่มเดินก็ไม่ถึงที่หมาย กว่าจะเป็นกรรมการวิชาชีพก็แสนยาก เป็นสภาวิชาชีพยากกว่าเยอะ ผมได้เขียนสภาวิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อใคร รายละเอียดอ่านใน blogspot.com

วิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อใคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกายรังสีความเห็น (2)

การก้าวขึ้นเป็นระดับสภา ดีครับ เพราะองค์ประกอบชัด กิจกรรมชัดและทำประโยชน์ได้ชัด มีพลัง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์/ครูหยุย

ที่สำคัญคือทำประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนได้ชัดเจนขึ้น