อาจารย์ท่านหนึ่งจากเชียงใหม่ ท่านเล่าว่าท่านเหมาสอนทุกวิชา แต่วิชาศิลปะ ท่านไม่ใคร่ถนัด จึงขอให้ลงภาพลายเส้นดอกไม้ไว้สักหน่อย

ดังนั้นในบันทึกนี้ ก่อนจะวาดเส้นดอกไม้ ขอเรียนไว้ว่าบันทึกการวาดเส้นที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้ามี 2 บันทึกนี้ค่ะ

วาดคัทรียาเพชรสยาม  http://gotoknow.org/blog/nadrda8/345707

วาดหวายแคระ http://gotoknow.org/blog/nadrda8/346859

คราวนี้เราจะวาดดอกชวนชมกันค่ะ

เริ่มด้วยวาดเส้นกลางกลีบ แต่เพิ่มเส้นขอบวงในของกลีบขึ้นมาด้วย

 

แบ่งครึ่งเส้นขอบวงในด้วยเส้นโค้ง เพื่อเป็นจุดที่กลีบซ้อนกัน และวาดเส้นขอบกลีบล้อมรอบเส้นกลางกลีบ

 

จนเต็มดอก

 

เติมใบและดอกตูมจนเป็นภาพสมบูรณ์