ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

สกุล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีลักษณะเหมือนการถูกเชิญไปงานเลี้ยง

 

วันที่ 22 พ.ย. 53 ผมได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ที่จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกในกลุ่มประมาณ 20 คน มีทั้งหมอ พยาบาล อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำจากเครือข่ายเกษตรทางเลือก ชุมชนเมือง สวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชน หลังจากแนะนำตัวกันเสร็จ พี่อุบลจากเครือข่ายเกษตรทางเลือกได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม เริ่มทำความเข้าใจให้ตรงกันในความหมาย "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน" ซึ่งพอสรุปได้ว่า ต้องเป็นร่วมแบบเท่าเทียม และเริ่มด้วยการร่วมคิดไม่ใช่คิดมาแล้วถึงให้ไปร่วม พี่วิรัตน์แกนนำจากอำนาจเจริญยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพว่า "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีลักษณะเหมือนการถูกเชิญไปงานเลี้ยงที่เจ้าภาพงานจัดอะไรต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว จะคิดจะพูดอะไรก็ได้ไม่มากเพราะไปในฐานะแขกของงาน" ประโยคนี้ผมคิดตามก็พอจะนึกออกว่าถ้าไม่ก้มหน้าก้มตาดื่มกิน ก็คงต้องรีบลากลับหากไม่ชอบงานนั้น จากนั้นพี่เขาขยายความต่อว่า ยิ่งการประชุมที่ใช้ศัพท์เทคนิคมากๆแล้ว โดยเฉพาะประชุมกับคุณหมอและพยาบาลแล้วแทบจะไม่รู้เรื่อง ดังนั้นเสนออะไรมาก็เลยต้องเห็นชอบไปหมดจะได้รีบกลับบ้าน

 

แล้วเหตุการณ์ที่อภิปรายกันในกลุ่มย่อยก็เกิดขึ้น เมื่อมีการเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย มีอยู่กลุ่มหนึ่งนำเสนอด้วยสไลด์เนื้อหาประกอบด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษ และศัพท์ต่างๆ มากมาย ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคประชาชนท่านหนึ่งพูดว่า "นี่เป็นสถานการณ์การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแท้จริงชนิดที่ไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรมาก"

 

มาถึงภาคประชาชนบ้าง ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่าภาคประชาชนก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง แม้จะได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจในคณะกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะการขาดข้อมูลข่าวสาร และไม่สามารถสื่อสารกับภาคประชาชนด้วยกันเองได้  

 

ดังนั้น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สามารถร่วมคิดร่วมตัดสินใจอย่างเท่าเทียม ที่ประชุมสรุปว่า ต้องมีกลไกของประชาชน อาจเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ทำหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกที่ระดับหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น และคณะกรรมการหรือคณะทำงานนี้ ก็ไม่ได้มาจากไหนแต่เป็นกลุ่มหรือเครือข่ายประชาชนที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆ

 

เพื่อให้ข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นเป็นจริง ในเดือนธันวาคม 2553 เครือข่ายภาคประชาชนจะมาหารือร่วมกันอีก ซึ่งคาดว่าผลการประชุมจะได้วิธีการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน พี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนจะทำได้จริงอย่างที่คิดหรือไม่ก็คงต้องรอดูในระยะเวลาอันใกล้นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน wolfpackความเห็น (0)