การปฏิบัติงานวันที่ 21 พ.ย 53


อธิบายการสอนแบบบูรณาการ

ในวันนี้ได้พบกลุ่มนักศึกษาที่ กศน.ตำบลชายนา ได้อธิบายให้ผู้เรียนฟังว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจากรายวิชาเป็นการสอนแบบบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้เรียนกับผู้สอนจะต้องมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน

2. เมื่อได้ปัญหาแล้วให้นำปัญหามาจัดกลุ่มเป็นชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามความต้องการ

3. นำวิชาต่างๆ ที่จะสอนมาวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร วิเคราะห์สาระ มาตรฐาน

จากนั้นจัดกลุ่มเนื้อหาที่เหมือนกันเข้าไปในชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ตั้งไว้

4. นำเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้มากำหนดกิจกรรม  ก็จะได้เป็นแผนการพบกลุ่ม

5. จากนั้นให้ทำแผนอื่นๆ เช่น แผนกรต. แผนโครงการ  แผนโครงงาน แผนสอนเสริม  ก็จะได้เป็นแผนการเรียนรู้ 1 ภาคเรียน 20 ครั้ง

ให้ผู้เรียนชักถามข้อข้องใจต่างๆ และอธิบายเพิ่มเติมว่าในภาคเรียนต่อไป ผู้เรียนกับผู้สอนก็จะต้องทำแผนบูรณาการร่วมกันเช่นภาคเรียนนี้อีก ซึ่งชื่อหน่วยอาจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเป็นชื่อเดิมก็ได้ แต่เนื้อหาในหน่วยต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

** จากนั้นได้อธิบายการทำโครงงาน ว่าต้องประกอบด้วย

1. การเสนอร่างโครงงาน เพื่อให้ครูทราบว่าผู้เรียนต้องการทำโครงงานเรื่องอะไร มีสาเหตุปัจจัยอะไรที่ต้องทำเรื่องนี้ และอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการให้ครูทราบ

2. การรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน เป็นการรายงานว่าขณะนี้ผู้เรียนได้ทำโครงงานไปถึงไหนแล้ว มีปัญหาอุปสรรค มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องการให้ครูแนะนำอะไรบ้าง

3. การทำรูปเล่ม มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

4. การนำเสนอ

ได้อธิบายให้ผู้เรียนฟัง มีการซักถามจนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

ก่อนหมดเวลา ได้สั่งงานให้ผู้เรียนเตรียมข้อมูลต่างๆ ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 และ 4 เพื่อมารวมกลุ่มระดมความคิด และนำเสนอในชั้นเรียนต่อไป

หมายเลขบันทึก: 409778เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2010 05:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 17:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี