ตามรอยรหัสนัยของตัวเลขในพระคัมภีร์ ตอน1)

ในความเป็นไปได้ของความหมายที่ซ่อนไว้ในรหัสนัยทางศาสนา

ที่มา: radiantbookcentre.com

ในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ฉบับพันธสัญญาใหม่ มีอยู่ภาคหนึ่งที่เรียกว่าภาคพยากรณ์หรือวิวรณ์ เนื้อหาจะระบุถึงรหัสนัยของตัวเลขต่างๆ ที่ยากแก่การเข้าใจอย่างมากมาย อาทิ เช่น (อ้างจาก wordplanet.org)

 

ดาวทั้ง 7 ดวง ประทีปทั้ง 7 คันของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้อาวุโสชั้นสูงบนสวรรค์จำนวน 24 ท่าน

สัตว์พิทักษ์ 4 ตัว โดยแต่ละตัวมีตาทั้งด้านหน้าและหลัง มีปีก 6 ปีก

ตราประทับทั้ง 7 ดวง และหนังสือภัยพิบัติทั้ง 7

ทูตสวรรค์ทั้ง 7 องค์

คน 144,000 คนจาก 12 เผ่า

พยานทั้งสองกับการพยากรณ์ 1260 วัน หรือ 42 เดือน

พญานาคเป็นเทพที่ถูกขับไล่จากสวรรค์ มี 7 หัว 10 เขา

หญิงตั้งครรภ์แก่มีมงกุฎเป็นดาว 12 ดวง

สัตว์ร้ายตัวแทนพญานาคขึ้นมาจากทะเล มี 7 หัว 10 เขา

สัตว์ร้ายอีกตัวขึ้นมาจากแผ่นดิน มีสองเขาและหมายเลขประจำตัว 666

ส่วนหัวของสัตว์คือราชาทั้ง 7 และส่วนเขาคือราชาที่เหลืออีก 10 บวกสัตว์ร้ายอีกหนึ่ง

เมืองใหม่ที่สวยงาม มีประตู 12 ประตู แต่ละประตูมีเทวดาประจำอยู่ 12 องค์

เมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมกำแพงเมืองยาว 2400 กม. สูง 72 ม.

แผ่นดินโลกมี 4 ทิศ โดยแต่ละทิศมี 3 ประตู

ในเมืองตามถนนและริมแม่น้ำมีต้นไม้ชีวิตออกผล 12 ชนิดทุกเดือน

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลรหัสนัยได้ค้นคว้าและแปลความหมายกันไว้ต่างๆนานา บ้างเชื่อว่าวันพิพากษาโลกได้ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว 

ถ้าเรามาลองวิเคราะห์และแปลความหมายของตัวเลขบ้างจะได้ไหม

เมื่อเราคัดตัวเลขรหัสนัยออกมาจะได้กลุ่มตัวเลขดังนี้

2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 10 – 12 – 24 – 42 – 72 – 666 – 1260 – 2400 – 144000

เลข 7 กับ 12 ถูกกล่าวถึงมากที่สุด เราลองเริ่มต้นกันจากตรงนี้ดู

7+12 = 19 คือตัวเลขที่เป็นตัวเลขพื้นฐานในพระคัมภีร์กุรอาน  และมีความสัมพันธ์กับตัวเลข13 หลายอย่างดังที่เคยเขียนถึงแล้ว

7x12 = 84 คือสองเท่าของ 42 และ 42x30 = 1260 และ 1260/10

=126 หรือ 42x3 = 126

126 มีความสัมพันธ์กับ 13 โดย 13x13x13 = 2197  แล้วนำ 2x1x9x7

= 126

การผสมกันแบบข้างบนจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของตัวเลข 7 กับ 12 ที่โยงไปยัง ตัวเลขตัวหนึ่งคือ 13    

ต่อไปเมื่อเรานำ 126x12 = 1512 หรือเท่ากับ 216x7 หรือเท่ากับ 84x18   

จำนวน 126 คือผลคูณของ 18 กับ 7 ส่วน 216 คือผลคูณของ 18 กับ 12 และ

สำหรับ18 คือหนึ่งเท่าครึ่งของ 12 หรือคือผลบวกของ 10+7+1

เลข 12 คือสองเท่าของ 6 เมื่อเรานำ 6x6 = 36 ซึ่งคือสองเท่าของ 18 และสามเท่าของ 12 และเมื่อเรานำ 6x6x6 จะได้ 216   

นำ 7x6 = 42 คือสองเท่าของ 21 และ 126/21 = 6 หรือ 36x42 = 1512 หรือ 6x6x6x7 

นอกจากนี้ยังพบว่าผลบวกของ 1+2+6 เท่ากับ 2+1+6 เท่ากับ 1+8 = 9

   

ด้วยการผสมกันในอีกแบบจะเกิดภาพความสัมพันธ์ของตัวเลข 7 กับ 12 ที่โยงไปยังเลข 6

ถ้านำเลข 6x13 เราก็จะได้ผลเท่ากับ 78 ซึ่งสามารถเขียนในรูปของ 36+42 หรือ 89-11 ก็ได้ ซึ่ง 89 และ 11 มาจากความสัมพันธ์ระหว่างชุดลำดับฟีโบนาชีของ 13 และ 76

ชุด 13 ได้แก่ ….+13+21+34+55+89+…. และชุด 76 ซึ่งเกิดจากเลข 19x4 ได้แก่ ….+11+18+29+47+76+….

ส่วน 78 ก็คือสามเท่าของ 26 และ 42 คือชุดลำดับฟีโบนาชี

….+16+26+42+68+110+…. หรือคือสองเท่าของชุดลำดับ

….+8+13+21+34+55+…. นั่นเอง

หรือเมื่อเรานำชุดลำดับ 13 และ 76 จำนวน 7 ลำดับมาบวกกันเราจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

13 + 11 = 24

21 + 18 = 39 คือจำนวนครึ่งหนึ่งของ 78

34 + 29 = 63  คือจำนวนครึ่งหนึ่งของ 126   

55 + 47 = 102

89 + 76 = 165

144 + 123 = 267

233 + 199 = 432 คือจำนวนสองเท่าของ 216 

(เพิ่มเติม 13 พย. 2553)

เป็นเรื่องบังเอิญหรือปล่าวก็ไม่รู้ได้เมื่อเรานำผลรวมของชุด 13 ห้าลำดับซึ่งเท่ากับ 212/78 จะได้ผลหารเท่ากับ 2.7179…. ซึ่งเข้าใกล้ค่า e ของออยเลอร์มาก     

ต่อไปลองนำ 24x72 = 1728 หรือเท่ากับ 12x12x12 หรือเท่ากับ 144x12 หรือเท่ากับ 432x4 หรือเท่ากับ 216x8

นอกจากนั้นยังพบว่า 1512 คือผลของ 216x 7 และ 1728 คือผลของ 216x8

ซึ่งทุกตัวเลขจะเกี่ยวข้องกับ 12   และเลข 12 ในชุดนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 7 แต่จะพัวพันกับ 6 มากกว่า   

  

โดยรวมแล้วรหัสนัยตัวเลขมีการแสดงบทบาทของตัวเลขเพียงสามตัวได้แก่ เลข 7 เลข12 และเลข 6 และยังโยงใยไปเกี่ยวพันกับเลข 13 และ 19 ที่อยู่ข้างนอกอีกด้วย

แล้วเราจะแปลความหมายของรหัสนัยตัวเลขอย่างไรดี

1)              เป็นไปได้มั้ยที่รหัสนัยทางตัวเลขเหล่านี้คือการเขียนวงกลมและทรงกลม (อีกแล้ว) ดังที่เคยเขียนถึง นั่นคือ วงกลมหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 12 ส่วน  ในแต่ละส่วนประกอบไปด้วย 9 ส่วนย่อย และในแต่ละส่วนย่อยยังประกอบไปด้วยพื้นฐานอีก 2 นั่นก็คือ หนึ่งวงกลมจะประกอบไปด้วย  2x9x12 = 216 ส่วน 

2)              หรืออีกแบบหนึ่งเป็นแบบใหม่คือวงกลมถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ในแต่ละส่วนประกอบไปด้วย 9 ส่วนย่อย และในแต่ละส่วนย่อยยังประกอบไปด้วยพื้นฐานอีก 2 นั่นก็คือ วงกลมแบบนี้จะประกอบไปด้วย  2x9x7 = 126 ส่วน ได้หรือไม่ 

3)              หรือวงกลม 216 เจ็ดวงมีขนาดเท่ากับวงกลม 126 สิบสองวง โดยวงกลม 126 เกิดก่อนแล้วภายหลังพัฒนาไปเป็นวงกลมแบบ 216 ซึ่งเสถียรกว่า

4)              เป็นได้ได้มั้ยที่รหัสนัยตัวเลขนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสัดส่วนทอง หรือ phi และลำดับฟีโบนาชี

5)              เป็นไปได้มั้ยว่าตัวเลขรหัสนัยนี้ชี้ไปที่โครงสร้างของจักรวาล

6)              และเป็นจักรวาลที่ประกอบกันขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของทรงกลม สัดส่วนทองหรือ phi และชุดลำดับแบบฟีโบนาชีในรูปแบบต่างๆกันมากมาย

7)              นอกจากนั้นถ้าอ้างถึงหลักทางโหราศาสตร์จะพบความเข้ากันได้กับตัวเลขรหัสนัยเช่นกัน ได้แก่ โหราศาสตร์แบ่งราศีออกเป็นสิบสองราศี ที่ประกอบด้วยหนึ่งร้อยแปดส่วนย่อย 

8)              แบ่งธาตุออกเป็นสี่ธาตุหลักคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ  ประจำทิศหลักทั้งสี่ และในแต่ละธาตุยังมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของการ เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และแปรปรวนไป ซึ่งเป็นไตรลักษณ์ของธรรมชาติเสมอ

9)              ดวงดาวในโหราศาสตร์ไทย เดิมประกอบไปด้วยดาวจำนวนเจ็ดดวง และรวมราหูจอมวายร้ายอีกหนึ่งเป็นทั้งหมดแปดเท่านั้น     

           

สุพัฒน์  เจริญสรรพพืช

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รอยไถของจักรวาลความเห็น (0)