ฟ้าหลังฝน

ฟ้าหลังฝน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมัญจาคีรี
Usernameyayaa_2000
สมาชิกเลขที่137540
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ: นางสาวนันท์ธิญา  เพียงเกษ

ภูมิลำเนา:  บ้านท่าสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

จบการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต  เอกบริการธุรกิจ  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                    จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยอีสาน

สถานที่ทำงาน:  กศน.อำเภอมัญจาคีรี  พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองบัว รับผิบชอบนักศึกษาร่วมกับหัวหน้า กศน.ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น