Trick การใช้ Google

เทคนิคการใช้ Google เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
เทคนิคการค้นหารูปภาพจาก google

           การค้นหารูปภาพจาก google สามารถทำได้ง่ายๆ  แต่รูปภาพที่เราได้บางรูปก็ไม่สามารถใช้ได้ เพราะไม่ต้องกับไฟล์ที่ต้องการ

       ดังนั้นวันนี้ขอแสดงวิธีการค้นหารูปภาพที่ต้องการโดยวิธีกำหนดขนาดของไฟล์รูปภาพที่ต้องการ เช่น jpg. , gif . ,pin เป็นต้น

       ตัวอย่าง

       เราต้องหาภาพ " โครงสร้างอะตอม " ก้อพิมพ์คำว่าโครงสร้างอะตอมไปในช่องค้นหา  แล้วคลิ๊กที่ ค้นหาแบบรูปภาพ  เลือกการค้นหา ระดับสูง  ต่อจากนั้นให้เลือก ขนาด หรือชนิดของเอกสารที่เราต้องการ หากต้องการเอกสารชนิด jpg. ก้อ เลือก เอกสารชนิด jpg.  และถ้าต้องการเลือกขนาดก้อสามารถเลือกได้ 3 ขนาด คือ ขนาด เล็ด กลาง และใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟอซีความเห็น (0)