โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

การเลี้ยงปลาดุก
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอถ้ำพรรณรา ดำเนินการตามโครงการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้กับตำบลคลองเส โดยการจัดอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  และเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดความรู้แก้จนเมืองนครความเห็น (1)

เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ