Contact

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

  การเลี้ยงปลาดุก  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอถ้ำพรรณรา ดำเนินการตามโครงการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้กับตำบลคลองเส โดยการจัดอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  และเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 40612, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #km

Recent Posts 

Comments (1)

เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ