พลังงานลม

man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พลังงานลม

 ความร่วมมือกันระหว่าง ปตท. และ กฟภ. ในครั้งนี้  นอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศ...ลดการนำเข้าพลังงานทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง  และกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศรวมทั้งช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  ซึ่งเป็นทรัพยากรมีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ช่วยลดภาวะโลกร้อน

            หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า พลังงานลม กันมาบ้าง  แต่น้อยคนนักที่จะนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในวันนี้  ปตท.  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ต่างเล็งเห็นถึงประโยชน์จากพลังงานลม  จึงได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบทุ่งกันหันลม  ถือเป็นการลดการนำเข้าพลังงานและยังเสริมสร้างพลังงานสะอาดอีกทางหนึ่งด้วย

            นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ปตท. ได้ร่วมลงนามกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบทุ่งกังหันลม (wind Farm) กำลังผลิต 5-10 เมกะวัตต์  ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก  โดยใช้เงินลงทุนทั้งสินประมาณ 300-700 ล้านบาท  คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2557 ทดแทนการใช้น้ำมันได้ 2.26-4.53 ล้านลิตร/ปี

            นายอดิศร  เกียรติโชควิวัฒน์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า  จากการศึกษาศักยภาพพลังงานลมภายในประเทศโดยกระทรวงพลังงาน พบว่าประเทศไทยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ประมาณ 1,600 เมกะวัตต์  ซึ่งกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี  โดยตั้งเป้าหมายให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ไม่น้อยกว่า 15 เมกะวัตต์ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 800 เมกะวัตต์  ภายในปี 2565  ความร่วมมือกันระหว่าง ปตท. และกฟภ. ในครั้งนี้  นอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และจำนวนประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้นแล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน  ลดการนำเข้าพลังงาน  ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง และกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศ  รวมทั้งช่วยสงเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นทรัพยากรมีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลในกระบวนการผลิต  และช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

            ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี  ที่ ปตท. และ กฟภ. ร่วมมือในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในครั้งนี้  และคงมีส่วนเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ร่วมถึงตัวเราเองหันกลับมามองสิ่งแวดล้อมรอบตัว  เพราะเราต่างก็ทำลายธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของตัวเรามานานแล้ว  ถึงเวลาที่เราจะคืนธรรมชาติสู่โลกของเราสักที  ให้โลกใบนี้เป็นสีเขียวดังเดิม

ที่มา www.vcharkarn.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีความเห็น (0)