แซนโฏนตาที่โรงเรียนบ้านกันตรง

แซนโฏนตา

แซนโฎนตาที่โรงเรียนบ้านกันตรง

              เช้าวันที่  8  ตุลาคม  2553  เด็กๆ นักเรียน ตืนเต้นเป็นการยกใหญ่ เพราะวันนี้ จะมีพิธีแซนโฎนตาที่โรงเรียน ซึ่งพิธีนี้มีมาตั้แต่โบราณ เด็กๆ นำข้าวต้ม ขนม มาจากบ้าน คุณครูทุกท่านนำขนมนมเนย เป็ด ไก่ เครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งได้แก่ น้ำหวาน เหล้าขาว มาเตรียม   ชาวบ้านร่วมนำขนมนมเนย มาเซ่นไหว้ด้วย  การแซนโฎนตา เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เซ่นเพื่อลูกหลานมีความสุขความเจริญ 

              คุณยายทิพย์  ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน  นำคุณครู นักเรียน และชาวบ้าน เซ่น บอกกล่าวบรรพบุรุษ  หลังจากนั้น  ผอ.พิณี  ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าถึงประเพณีการแซนโฎนตาของชาวกูย  รวมถึงสั่งสอนบุตรหลานไม่ให้ลืมประเพณีที่ดีงามของหมู่บ้าน ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาให้คงไว้สืบไป

ข้าวต้ม ผลไม้ เป็ด ไก่ ปลา  เครื่องเซ่นไหว้ ที่จัดเตรียมไว้

ผอ.พิณี  หาสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรง

จุดธูปเทียน บอกเจ้าที่เจ้าทาง

 

คุณยายทิพย์   มั่งมี  ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน นำนักเรียน คุณครู และชาวบ้าน

บอกกล่าวบรรพบุรุษ

 

เด็กๆ ดีใจ เพราะวันนี้มีของกินเยอะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e-learningความเห็น (0)